Konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora w dyscyplinie socjologii, specjalność: socjologia jedzenia

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesora
w dyscyplinie socjologii, specjalność: socjologia jedzenia

Liczba wolnych etatów: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze 1/10 etatu: od 31 XII 2022 do 30 IX 2025 r. z możliwością przedłużenia
Wynagrodzenie zasadnicze: 641,00 zł brutto
Przewidywany początek zatrudnienia: 28 grudnia 2022 r.

Profil badacza wg wytycznych UE: R1/ R2/ R3/ R4

Treść ogłoszenia
Pytania dotyczące stanowiska proszę kierować do na adres: konkurs@ifispan.edu.pl

Zgłoszenia prosimy nadsyłać 9 grudnia 2022 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan. edu.pl z dopiskiem „profesor- socjologia jedzenia”

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 12-21 grudnia (osobiście lub via Zoom).

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona selekcji formalnej, a także wstępnej oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Jedynie najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 21 grudnia 2022 r.

Komisja rekrutacyjna jednogłośnie podjęła decyzję o zatrudnieniu prof. Fabio Parasecoli

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey