Konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesor nadzwyczajny w dziedzinie filozofii

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – profesor nadzwyczajny w dziedzinie filozofii

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę – cały etat; od 1 lipca 2018 r.

Osoba na stanowisku profesora nadzwyczajnego będzie odpowiedzialna za:

  • prowadzenie badań nad myślą epoki Renesansu, w tym w Polsce, ze specjalnym uwzględnieniem myśli politycznej oraz dziedzictwa europejskiego humanizmu;
  • analizę literatury naukowej oraz analizę materiału badawczego na podstawię badań w archiwach i zbiorów specjalnych bibliotek polskich i zagranicznych;
  • organizowanie i prowadzenie zebrań (seminariów) Zespołu Badań nad Renesansem;
  • przygotowanie projektów naukowych krajowych i międzynarodowych;
  • pisanie recenzowanych artykułów naukowych w języku polskim, angielskimi i włoskim;
  • prezentacje wyników badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach;
  • uczestnictwo w pracach nad historią idei prowadzonych w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej.

Szczegóły: ogł_kon_prof_nadzw.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey