Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

ogłasza KONKURS na stanowisko pracownika naukowego – doktoranta-stypendysty

w projekcie Political Voice and Economic Inequality across Nations and Time

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (Poland)

Specjalność: ilościowa socjologia porównawcza (badania międzykrajowe)

Liczba wolnych etatów: 2, umowa w ramach stypendium – do 30 miesięcy między 2017 a 2020 r.

Konkurs dotyczy doktorantów.

political voice

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey