Konkurs na stanowisko: Postdoctoral Researcher w projekcie From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c. 1470- c. 1620)

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: Postdoctoral Researcher w projekcie From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c. 1470- c. 1620)

w ramach konkursu „ERC Consolidator Grant” Nr UMO-2019/33/B/HS6/00937

Kierowniczka: dr hab. Valentina Lepri, prof. IFiS PAN

Liczba wolnych etatów: 1
Zatrudnienie: umowa o pracę – pełny etat, na czas określony – 12 miesięcy (okres 1 roku, z możliwością przedłużenia o dodatkowe 4 miesiące, tj. do końca trwania projektu) pierwsze 3 miesiące umowa na okres próbny, następnie umowa na czas określony,
wynagrodzenie zasadnicze: 10 380 PLN brutto/mies. (jest to kwota tzw „brutto pracodawcy”).
Przewidywany początek zatrudnienia: od 1 lipca 2024 r.
Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 7 czerwca 2024 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl z dopiskiem w tytule „Postdoc w projekcie ERC Consolidator Grant KnowStudents – Stanowisko 1”.

Treść ogłoszenia
Announcement

Do 11 czerwca 2024 r. wybrani kandydaci zostaną formalnie zaproszeni na ostateczną rozmowę kwalifikacyjną w Warszawie w IFiS PAN (dopuszczalna jest także zdalna forma spotkania). Rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzane w języku angielskim, są przewidziane w terminie 13 czerwca 2024 r. w siedzibie Instytutu lub jako telekonferencja.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 26 czerwca 2024 r.

Dodatkowych informacji udziela: prof. IFiS PAN Valentina Lepri (vlepri@ifispan.edu.pl).  
Instytut Filozofii i Socjologii PAN jest pracodawcą postępującym zgodnie z zasadą równych szans, promującym różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy. Podporządkowuje się wszystkim prawom zabraniającym dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub inne cechy wskazane w prawie Polski oraz Unii Europejskiej.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey