Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie „Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie
„Emerytury groszowe” w kontekście poczucia sprawiedliwości społecznej oraz celów polityki emerytalnej – wielowymiarowa analiza socjologiczna

Kierowniczka projektu: dr Danuta Życzyńska-Ciołek

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-21” Nr DEC-2021/41/B/HS6/04416

Liczba wolnych etatów: 1

Możliwość rozpoczęcia pracy: wrzesień 2023 r.

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 czerwca 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia: dzyczynska-ciolek@ifispan.edu.pl) z dopiskiem w tytule: „Post-doc EMERYTURY”.
Dodatkowych informacji udziela: dr Danuta Życzyńska-Ciołek, dzyczynska-ciolek@ifispan.edu.pl

Konkurs będzie przebiegał w 2 etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów/ek na podstawie złożonych dokumentów.
Najwyżej ocenione osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.
W przypadku małej liczby kandydatów/tek spełniających kryteria konkursu, rezerwuje się prawo przedłużenia terminu składania dokumentów i przesunięcie terminu rozmów kwalifikacyjnych.
W przypadku rezygnacji wyłonionego/ej kandydata/tki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej.

Rozmowy kwalifikacyjne są przewidziane w terminie: 21–22 czerwca 2023 r. w siedzibie Instytutu (Warszawa, Nowy Świat 72) lub jako telekonferencja.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 27 czerwca 2023 r., a wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie https://ifispan.pl/category/oferty-pracy/konkursy/.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey