Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of Interdisciplinary Research

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie Cognitive Science in Search of Unity: Unification and Integration of Interdisciplinary Research kierowanym przez dr. hab. Marcina Miłkowskiego, prof. IFiS PAN

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, w ramach konkursu „SONATA BIS 5”

 Przewidywany początek projektu: 1 grudnia 2018 r.

Liczba stypendiów: 1

Opis zadań

Osoba na stanowisku doktorant-stypendysta będzie odpowiedzialna za uczestnictwo w badaniach, w tym przegląd literatury i opracowywanie artykułów naukowych w języku angielskim. W szczególności oczekiwane jest przygotowanie publikacji przedłożonej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym. Kandydaci powinni przedstawić związek przygotowywanej rozprawy doktorskiej oraz dotychczasowych publikacji z tematyką projektu, pokazujący ich szczególną kompetencję w co najmniej jednej dziedzinie lub metodologii wchodzącej w skład kognitywistyki. Więcej informacji o projekcie na stronie: http://cognitive.ifispan.pl

Szczegóły: Stypendysta w projekcie

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey