Konferencja “Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych”, 30 listopada – 1 grudnia 2017

Zapraszamy na konferencję pt. Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowych, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia br. w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 w sali 006 (parter).

Podstawowym celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad wskazanym w jej tytule tematem. Do dyskusji zaprosiliśmy badaczy, którzy realizując własne, socjologiczne, historyczne i antropologiczne projekty naukowe wracali w już kiedyś przebadany teren, wykorzystywali dane wytworzone przez poprzedników lub samych siebie we wcześniejszych badaniach. Zależy nam nie tylko na prezentacji i skatalogowaniu tych przedsięwzięć, ale przede wszystkim na krytycznej dyskusji dotyczącej ontologicznych, epistemologicznych, etycznych, a zwłaszcza praktycznych problemów tego rodzaju działań.

Poniżej znajdą Państwo program konferencji. Informujemy również, że pierwszego dnia wszystkie referaty wygłaszane będą w języku angielskim. Drugiego dnia konferencji kolejne panele oraz sesje prowadzone będą w języku polskim.

Zespół Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN

 ProgramProgram konferencji ADJ IFiS PAN 2017

Kontakt: adj.ifispan.pl

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey