Konferencja poświęcona prezentacji wyników ESS7 (20014/15) – 9 marca 2016 r.

Polska na tle Europy: kontynuacje i zmiany

Konferencja poświęcona prezentacji wyników ESS7 (20014/15)

9 marca 2016 r. Instytut Filozofii i Socjologii PAN organizuje międzynarodową konferencję, poświęconą prezentacji wyników zrealizowanego w roku 2014/15 Europejskiego Sondażu Społecznego, runda 7.

W pierwszej części, poświęconej zagadnieniom substantywnym, referaty wygłoszą: prof. H. Domański (IFiS PAN), prof. A. Ostrowska (IFiS PAN), prof. A. Rychard (IFiS PAN), prof. K. M. Słomczyński (IFiS PAN/Uniwersytet Stanowy w Ohio), a podczas specjalnej sesji, poświęconej problematyce stosunku do imigrantów, prof. E. Davidov (Uniwersytet w Zurychu), prof. J. Billiet (Uniwersytet w Leuven) i dr K. Andrejuk (IFiS PAN).

W drugiej części, poświęconej zagadnieniom metodologicznym, referaty wygłoszą: dr I. Stoop (SCP, Haga), mgr D. Przepiórkowska i dr B. Dorer (GESIS, Mannheim), prof. P. Sztabiński (IFiS PAN).

Konferencja odbędzie się w Warszawie. Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey