KONFERENCJA: NAUKA JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY I METAFILOZOFICZNY: 23 luty 2017 r.

Organizujemy jednodniową konferencję pt. „Nauka jako problem filozoficzny i metafilozoficzny”. Odbędzie się ona w Warszawie, w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica). Wstępnie przewidziany termin konferencji: 23 luty 2017. Nie jest to termin ustalony ostatecznie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Na konferencji pragniemy przedyskutować współczesne formy obecności nauki w filozofii, na dwóch poziomach (filozoficznym i metafilozoficznym) i  w najważniejszych polach problemowych:

  • nauka jako przedmiot badań filozoficznych, ujmowany z perspektywy metodologicznej (filozofia nauki), epistemologicznej, społecznej (socjologia wiedzy, społeczna teoria nauki) oraz kulturowo-antropologicznej;
  • wiedza naukowa jako czynnik współtworzący rozległe obszary współczesnej filozofii, m.in. filozofię umysłu, filozofię fizyki, filozofię biologii, filozofię nauk społecznych).

Obecnie – w pierwszej fazie organizowania konferencji – zbieramy propozycje referatów (tytuły i krótkie, informacyjne  streszczenia) tematycznie mieszczących się w jednym z wymienionych powyżej pól problemowych.

Przewidziana długość referatów: 20 minut (+ 10 minut dyskusja). Wszystkie referaty, które zostaną pozytywnie zrecenzowane, mamy zamiar opublikować w czasopiśmie Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne (strona internetowa: filozofiainauka.ifispan.waw.pl).

W ramach konferencji chcielibyśmy też zorganizować dyskusję panelową nt. Granice naturalizowania. Czy i jak można tworzyć koncepcje filozoficzne wsparte na wynikach nauki nie niszcząc autonomii filozofii?

Serdecznie zapraszamy do składania propozycji referatów oraz chęci uczestnictwa w dyskusji panelowej na adres emailowy Małgorzaty Czarnockiej (mczarnoc@ifispan.waw.pl), do 10 grudnia br.

Po zebraniu propozycji referatów prześlemy wszystkim zainteresowanym program konferencji i szczegóły organizacyjne. Informacje o konferencji będziemy też zamieszczać na stronie internetowej czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, w zakładce: KONFERENCJA.

Konferencja jest otwarta – serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Prof. dr Małgorzata Czarnocka, IFiS PAN i zespół organizacyjny: dr Anna Michalska, dr Mariusz Mazurek, dr Sebastian  Bakuła

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey