Konferencja Gender, Generations, Communism in Central and South-Eastern Europe: Concepts, Discourses and Practices 16-18.11

Serdeczenie  zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową Gender, Generations, Communism in Central and South-Eastern Europe: Concepts, Discourses and Practices, która odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2017 roku, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, łączący perspektywę literaturoznawczą, historyczną, antropologiczną i socjologiczną. Wezmą w niej udział badaczki i badacze zajmujący się studiami nad historią, polityką i kulturą tzw. demokracji ludowych w ZSRR, Polsce, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i Jugosławii. Liczymy, że dzięki porównaniom i paralelom uda się nam pokazać z jednej strony komunizm jako zjawisko zróżnicowane pod względem przynależności grupowych, z drugiej stworzyć nowe, metadyskursywne języki w celu opisu tej specyfiki. W dalszej perspektywie zależy nam na znalezieniu alternatywnych formuł opisu komunizmu, wykraczających poza dyskursy akcentujące, odpowiednio, jego „totalitarny” lub „antytotalitarny” charakter.
 
ORGANIZATORZY: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Instytut Goethego w Warszawie, Dom Spotkań z Historią

JĘZYK: angielski
WYDARZENIA KONFERENCYJNE: Wykład prof. Sigrid Weigel (16 listopada 2017): Instytut Goethego, ul. Chmielna 13 A, Warszawa
Pokaz filmu “Solidarność według kobiet” i dyskusja (17 listopada 2017): Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, Warszawa
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey