Konferencja “Badania nad faszyzmem”

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Badania nad faszyzmem” odbędzie się 25 i 26 listopada 2019 roku w Pałacu Staszica w sali nr 268.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Badania nad faszyzmem” to pierwsza tego typu konferencja naukowa w Polsce. Jej celem jest prezentacja zarówno klasycznych, jak i najnowszych czy heterodoksyjnych prądów badawczych zjawiska faszyzmu. Przyjmując tezę o hybrydowym charakterze faszyzmu, stawiamy na interdyscyplinarność. Konferencja będzie prezentować różne perspektywy: historyczną, socjologiczną, filozoficzną, psychologiczną, kulturoznawczą i artystyczną. Zapraszamy do udziału badaczy i badaczki oraz studentów i studentki z każdej dziedziny, aby wspólnie zastanowić się nad tym, czym jest faszyzm, jaka jest dzisiaj jego rola i miejsce w sferze publicznej.

Keynote speakers: prof. Roger Griffin (Oxford Brookes University), prof. Miklós Tamás Gáspár (Central European University)

Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem.

Komitet naukowy: prof. dr hab. Andrzej Leder, prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, dr hab. Piotr Laskowski.

Konferencja jest wspierana przez „Fascism. Journal for Comparative Fascist Studies” oraz stowarzyszenie naukowe International Association for Comparative Fascist Studies

Program konferencji.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey