Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
zaprasza na seminarium

Edukacja i społeczeństwo

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Nowy cykl seminaryjny jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Na seminariach omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, np. osiągania konkretnych celów edukacyjnych, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 czerwca 2021r. w godz. 15:00-17:00.

Jego temat to: Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie przedstawienie przez prof. Krzysztofa Ostaszewskiego najnowszych wyników – jeszcze niepublikowanych – badań nad stanem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży szkolnej, w ramach prowadzonego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie pod kierunkiem dr Jacka Moskalewicza i prof. Jacka Wciórki programu badawczego EZOP – kompleksowego badania stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań.

Po link trzeba napisać na publicrelations@ifispan.edu.pl

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

  • Michał Federowicz, (IFiS PAN) – Powitanie uczestników
  • Krzysztof Ostaszewski (IPiN) – Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce
  • Panel dyskusyjny:
  • Jacek Moskalewicz (IPiN)
  • Elżbieta Królikowska (WCIES)
  • Ewa Wysocka (UŚ)
  • Barbara Remberk (IPiN, Krajowy Konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży)
  • Dyskusja – moderator Michał Federowicz

Na kolejne spotkania zapraszamy po wakacjach, we wrześniu roześlemy zaproszenia.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey