Klimat i relacje w szkole

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji IFiS PAN

zaprasza na seminarium

Edukacja i społeczeństwo

Edukacja dostępna dla wszystkich i włączająca ludzi w różnym wieku jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego oraz funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. System edukacji odzwierciedla z jednej strony kondycję państwa, z drugiej przemiany zachodzące w samym społeczeństwie. W kształtowaniu szeroko rozumianego systemu potrzebna jest długofalowa perspektywa, w której edukacja opiera się na uzgodnionych wartościach i uwzględnia zbadane fakty. Potrzebne są zarówno podstawy teoretyczne jak i nowe formy działania, co do których będzie miał szansę zaistnieć choćby minimalny konsens społeczny, niezbędny dla zapewnienia dobrej edukacji.

Nowy cykl seminaryjny jest przestrzenią debaty teoretyków i praktyków, identyfikujących i nazywających wyzwania stojące przed edukacją i szukających nowych rozwiązań. Na seminariach omawiane są empiryczne i teoretyczne prace traktujące o współczesnych problemach edukacyjnych. Zależy nam na pogłębionej refleksji, prowadzonej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i różnych doświadczeń działań praktycznych. Chcielibyśmy, by na seminarium znalazło się miejsce zarówno dla szczegółowych zagadnień, np. osiągania konkretnych celów edukacyjnych, jak i szerokiego powiązania edukacji z formami działania państwa i przemianami społecznymi.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 4 lutego 2021 r. w godz. 14:00-16:00.

Żeby dostać link, trzeba napisać na adres: publicrelations@ifispan.edu.pl

Jego temat to: Klimat i relacje w szkole. Punktem wyjścia w dyskusji będą wyniki badań międzynarodowych TIMSS i PISA. Uczestników seminarium zachęcamy do zapoznanie się w szczególności z rozdziałem 6 i 7 raportu TIMSS oraz rozdziałem 6 i sekcją zatytułowaną “Praktyki czytelnicze, strategie czytania i lekcje języka  polskiego w opiniach uczniów” raportu PISA.

Serdecznie zapraszamy

Michał Federowicz, Artur Pokropek, Michał Sitek

Program seminarium

  • Michał Federowicz, (IFiS PAN) – Powitanie uczestników
  • Michał Sitek (IFiS PAN, IBE) – Wprowadzenie do dyskusji na postawie raportów z badań TIMSS i PISA

Panel dyskusyjny:

  • Agnieszka Ciesielska (LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Witkacego, Warszawa),
  • Katarzyna Hall (Stowarzyszenie Dobra Edukacja),
  • Krzysztof Biedrzycki (UJ, IBE),

Dyskusja – moderator Michał Federowicz

Linki do raportów:

https://timss.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/TIMSS-2019-Raport-07.pdf
https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/PISA_2018_wyniki_raport.pdf

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey