Jak umysł konstruuje geometrię?

Dnia 18 stycznia 2016 podczas posiedzenia Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności dr Mateusz Hohol wygłosił referat “Jak umysł konstruuje geometrię?”.

Print Friendly, PDF & Email

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey