Seminarium: Jak rozumieć dobrobyt? 15.06.2018 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnym posiedzeniu seminarium “Filozoficznych problemów wiedzy” w dniu 15 czerwca br. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, w czasie którego referat na temat Jak rozumieć dobrobyt? Od dobrobytu opartego na preferencjach podmiotów do hybrydowych koncepcji dobrobytu wygłosi Dr Tomasz Kwarciński (Zakład Metaekonomii, Instytut Badań Rynku i Konsumpcji PIB).
Link do tekstu związanego z tym referatem: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/788.
Kolejne posiedzenie seminaryjne odbędzie się po przerwie wakacyjnej w październiku 2018 r.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey