III Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii (KFNiMFF)

Cykl konferencji Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii ma służyć integracji polskiego środowiska filozofów nauki i filozofów wykorzystujących narzędzia formalne w uprawianiu filozofii. Tematyka konferencji obejmuje ogólną i szczegółowe filozofie nauki, metodologię nauk oraz wykorzystanie metod matematycznych w filozofii. Pierwsza edycja konferencji zorganizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki odbyła się w roku 2016 na UJ w Krakowie. Druga edycja odbyła się w roku 2017 na KUL-u w Lublinie. Na trzecią edycję zapraszamy do Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń referatów. Przygotowane do anonimowej recenzji streszczenia o maksymalnej długości 300 słów prosimy przesyłać na adres m.stelmach@ans.pw.edu.pl do 5 grudnia 2018 r. Na wystąpienie wraz z dyskusją przewidujemy 30 minut.

Celem konferencji jest integracja środowiska skupionego wokół filozofii nauki i metod formalnych w nauce, stąd szerokie grono organizatorów instytucjonalnych konferencji tworzą: Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

Termin: 13-14 grudnia 2018

Miejsce: sala 213, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1,  Warszawa

Patronat honorowy

Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki

 

Rada Programowa:

Stanisław Janeczko (MiNI PW)

Zbigniew Król (ICFO PW)

Marek Kuś (ICFO PW, CFT PAN)

Witold Marciszewski (Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki)

Marcin Miłkowski (IFiS PAN)

Tomasz Placek (UJ, PTLiFN)

Krzysztof Wójtowicz (UW)

 

Komitet organizacyjny:

Bartłomiej Skowron (ICFO PW) – przewodniczący

Michał Stelmach (ICFO PW)

Paweł Stacewicz (ICFO PW)

Paweł Jarnicki (ICFO PW)

Ilona Sadowska (CSZ PW)

Jacek Wawer (UJ)

 

Strona internetowa konferencji wraz z listą potwierdzonych prelegentów znajduje się tutaj: http://www.icfo.ans.pw.edu.pl/en/?page_id=2251. Językiem wykładowym konferencji będzie język polski.

Na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1101513326696496/

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey