IFiS PAN kontynuuje samodzielnie Studium Podyplomowe Public Relations

Od 2014 roku Studium Podyplomowe PR funkcjonuje w całości jako
jednostka koordynowana w ramach IFiS PAN. Wraz z nową, XIX edycją Studium
utworzyło partnerstwo z Instytutem Monitorowania Mediów oraz Instytutem Rozwoju
Biznesu w celu bliższej współpracy nad praktycznym wymiarem oferowanego
programu studiów. Studium jest członkiem EUPRERA (European Public Relations
Education and Research Association). Coraz bardziej otwiera się także na współpracę
międzynarodową oraz badawczą w zakresie komunikowania strategicznego
i kryzysowego oraz metod badania mediów. Od bieżącej edycji wzrośnie także liczba
i charakter zajęć warsztatowych. Wyniki tegorocznego naboru pozwalają także
utrzymać elitarny charakter Studium.

Koordynatorem Studium Podyplomowego PR od XIX edycji jest mgr Marcin Fronia.

www.studium-pr.pl

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey