IFiS PAN członkiem międzyuczelnianego Konsorcjum naukowego Analizy Dyskursu

Od tego roku IFiS PAN wchodzi w skład Konsorcjum Analizy Dyskursu, pierwszego
porozumienia kilkunastu polskich uczelni wyższych, w ramach których działają zespoły
zajmujące się rozwojem badań nad dyskursem. Prof. Marek Czyżewski z Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego to lider Konsorcjum. Pierwszym przedsięwzięciem
badawczym realizowanym przez Konsorcjum stał się projekt pt. „Komunikowanie
publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne” (grant nr
0114/NPRH2/H11/81/2013), finansowany przez Narodowy Program Rozwoju
Humanistyki. Konsorcjum jest otwarte na kolejne partnerstwa projektowe pomiędzy
badaczami z instytucji wchodzących w skład porozumienia, w celu wspólnego
ubiegania się o granty związane z badaniami nad dyskursem.

Koordynatorem współpracy IFiS PAN z Konsorcjum Analizy Dyskursu jest mgr Marcin
Fronia.

Przygotował: mgr Marcin Fronia

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey