Filozoficzne problemy wiedzy – seminarium

Zapraszamy do udziału w zdalnym, wspólnym posiedzeniu połączonych seminariów „Zespołu historii matematyki” (IHN PAN)  oraz „Filozoficznych problemów wiedzy” (IFiS PAN, PW, UW) w dniu 21 listopada br., godz. 12:15, w czasie którego zostaną wygłoszone trzy referaty:

1.      Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. ucz. (UJD, Częstochowa, IHN PAN), nt. Główne założenia teorii prawdopodobieństwa Jana Łukasiewicza;

2.      Ks. Dr hab. Adam Olszewski, prof. ucz. (UP JPII, Kraków), nt. O pewnej odmianie prawdopodobieństwa logicznego;

3.      Dr Bartłomiej Skowron, (MCOF PW, Warszawa), nt. Jakiej filozofii matematycznej potrzebujemy?

Streszczenia tych referatów są poniżej.

Po każdym z referatów (referat ok. 20-25 minut), zapraszamy do udziału w krótkiej dyskusji.

 Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM, a poniżej podajemy szczegóły logowania:

link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/84690452106?pwd=TzNMOUtPYWhLZlQ5SVhuU045ZUYvdz09

Meeting ID: 846 9045 2106
Passcode: 376664

 Dostęp do spotkania będzie możliwy za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej i bez instalacji programu Zoom, ale możecie też Państwo zainstalować program Zoom na swoim komputerze korzystając ze strony: https://zoom.us/.

 Planujemy rejestrację spotkania.

Abstrakt: Główne założenia teorii prawdopodobieństwa Jana Łukasiewicza

dr hab. Wiesław Wójcik, prof. uczelni
UJD w Częstochowie, Zespół Historii Matematyki IHN PAN

Celem wystąpienia jest przybliżenie logicznego pojęcia prawdopodobieństwa, które Jan Łukasiewicz wprowadził w pracy Die logischen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung z 1913 r. To pojęcie jest ściśle związane z jego metodą badań logicznych. W ramach tych badań analizował pojęcie sprzeczności, przyczyny, dwuwartościowości i samego prawdopodobieństwa. Inspiracją do traktowania zdań rachunku prawdopodobieństwa jako zdań nieokreślonych (funkcji zdaniowych) były prace z algebry logiki oraz badania Fregego. Zdefiniował prawdopodobieństwo  zdarzeń jako prawdopodobieństwo opisujących je funkcji zdaniowych (miarą prawdopodobieństwa danej funkcji zdaniowej jest stosunek liczby obiektów spełniających tę funkcję do liczby wszystkich obiektów z jej dziedziny).

Abstrakt:  pewnej odmianie prawdopodobieństwa logicznego

ks.  dr hab.  Adam Olszewski, prof. uczelni
UPJPII w Krakowie

Punktem wyjścia rozważań jest logiczne opracowanie zdań, które są prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy są uznane przez większość jakiejś populacji. Propozycją logicznej realizacji tego zagadnienia jest przyjęcie koncepcji zdania logicznie prawdopodobnego, jako takiej formuły języka klasycznego rachunku zdań, która dla większości wartościowań boolowskich przyjmuje wartość logiczną prawdy. Zaprezentowany jest system formalny opisujący zbiór takich formuł, w języku z samą implikacją, i udowodnione jest twierdzenie o pełności dla tego systemu.

Podane są dwa zastosowania przyjętej koncepcji: pierwsza, to definicja prawdopodobieństwa logicznego formuł; zaś druga, to propozycja rozwiązania problemu Lindy (problem z zakresu psychologi poznawczej) z użyciem takiego prawdopodobieństwa.

Abstrakt: Jakiej filozofii matematycznej potrzebujemy?

Dr Bartłomiej Skowron
Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Politechnika Warszawska

W referacie przedstawię platońskie ufundowanie praktyki filozofii matematycznej w jakościach idealnych. Mówiąc dokładniej filozofia jest matematyczna nie tylko wtedy, gdy wykorzystuje matematyczne struktury i metody, jak twierdzi się często w pośpiechu, ale wtedy, gdy idee matematyczne krzyżują się niepusto z ideami filozoficznymi. Właściwą częścią referatu będą praktyczne wnioski z owego platońskiego ujęcia: potrzebujemy filozofii matematycznej, która jest formalnie poprawna, responsywna, oświetlająca, obiecująca, relewantna i adekwatna.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey