FILOZOFIA PRZYRODY – DZIŚ

Zespół Filozofii Przyrody IFiS PAN  zaprasza na ogólnopolskie sympozjum z cyklu   FILOZOFIA PRZYRODY – DZIŚ: 14 grudnia 2019 (sobota), godz. 14:00-17:00,  Pałac Staszica, sala 268.                                                            

Piotr Kendziorek (Warszawa), O biologistycznej legitymizacji doktryn społecznych. Rasizm i antysemityzm w ocenie współczesnych marksistów francuskich

Adrianna Grabizna (Zielona Góra), Diagnoza kliniczna i klasyfikacje zaburzeń osobowości – krótkie ujęcie filozoficzne

Włodzimierz Ługowski (Warszawa), U źródeł idei ewolucji prebiotycznej

Alicja Kubica (Kraków),Tytan versus Enceladus: dwa księżycowe modele biogenezy

Józef A. Stuchliński (Warszawa),  W poszukiwaniu naturalnych czynników organizujących procesy życiowe

Aleksander Ziemny (Poznań), Metafora programu genetycznego

Dariusz Szkutnik (Kraków), Informacja strukturalna w układach żywych

Iwona Olejniczak (Poznań), Od amoralnego zwierzęcia do moralnego człowieka

                                                       Kier. Zespołu Filozofii Przyrody  IFiS PAN
  prof. Włodzimierz Ługowski

                                                                          

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey