Filozofia i ideologia w epoce nowożytnej. Polska w kontekście europejskim, Europa w kontekście polskim

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii i Socjologi PAN zaprasza na pierwsze seminarium z cyklu 

FILOZOFIA I IDEOLOGIA W EPOCE NOWOŻYTNEJ. POLSKA W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM, EUROPA W KONTEKŚCIE POLSKIM

Dr hab. Sławomir Mazurek, prof. IFiS PAN przedstawi referat pt.

Andrea Caffi (1887-1955) – Socjalista bez złudzeń

Seminarium odbędzie się w dniu 6 maja 2020 w godz. 14.00-16.00 na platformie ZOOM.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie maila ze zgłoszeniem udziału na adres: publicarelations@ifispan.edu.pl do godziny 24.00 5 maja. W odpowiedzi wysłany zostanie link do seminarium.

Głównym celem seminarium, o którego przedmiotowym zakresie niemało mówi  sam tytuł, jest eksplorowanie bliższego i dalszego ideowego dziedzictwa naszej kultury w poszukiwaniu koncepcji ułatwiających zrozumienie zachodzących w niej dzisiaj procesów. Szczególnie interesować nas będą zjawiska, w których dostrzec można symptomatyczne produkty spotkania europejskiej i polskiej tradycji intelektualnej. Nasze przedsięwzięcie dedykujemy pamięci prof. prof. Zbigniewa Ogonowskiego i Lecha Szczuckiego, jest ono zresztą do pewnego stopnia kontynuacją seminarium prowadzonego w przeszłości przez tego drugiego. Spotkania – na razie tylko w trybie online – odbywać się będą  raz w miesiącu.

                                           Andrea Caffi – socjalista bez złudzeń

Andrea Caffi (1887-1955), włoski eseista i myśliciel, urodzony i wychowany w Rosji, a działający głównie we Włoszech i we Francji,  jest postacią w Polsce niemal zupełnie nieznaną, w odróżnieniu chociażby od uważającego go za swego mistrza Nicoli Chiaromontego. Tymczasem pisarstwo Caffiego z wielu powodów  zasługuje dziś na uwagę (jednym z nich, choć nie najważniejszym, są dość liczne polonica). Caffi był diagnostą dwudziestowiecznego kryzysu, do pewnego stopnia wręcz katastrofistą, a zarazem obrońcą wolnościowego socjalizmu, w pełni świadomym jego moralnej słuszności, ale i, trudnej do przezwyciężenia w danym momencie, politycznej słabości. O kondycji społeczeństwa i kultury decydowały jego zdaniem relacje pomiędzy trzema siłami: władzą, towarzystwem („società”) i ludem. Kluczowe znaczenie w tej konfiguracji miała druga z nich, czyli towarzystwo, raczej niezależna materialnie warstwa, oddająca się bezinteresownej twórczości kulturalnej, pozostająca w opozycji do ludu i władzy. Zdaniem Caffiego, choć towarzystwo jest źródłem idei odgrywających zasadniczą rolę w procesie politycznej emancypacji, jego członkowie nigdy nie powinni przekraczać pewnej granicy politycznego zaangażowania.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey