Przełożone spotkanie-Feminizm i fenomenologia: konflikty, inspiracje, nadzieje-14.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

z powodu choroby prelegentki środowy wykład dr Marzeny Adamiak pt. “Feminizm i fenomenologia: konflikty, inspiracje, nadzieje” ZOSTAJE PRZEŁOŻONY na 14 marca. Godzina (14.00) i miejsce (sala 154 IFiS PAN) pozostają bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy!

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Gender i seksualność w nauce i praktyce społecznej”.

14 marca, o godzinie 14.00, w sali 154 IFiS PAN, wykład pt. “Feminizm i fenomenologia: konflikty, inspiracje, nadzieje” wygłosi dr Marzena Adamiak, filozofka, adiunkt w IFiS PAN, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego.

Abstrakt
Skomplikowana relacja pomiędzy fenomenologią a feminizmem sięga samych początków filozofii feministycznej, zainicjowanej krytycznym odczytaniem przez Simone de Beauvoir fenomenologii Sartre’owskiej. Podstawowym feministycznym założeniem jest tutaj stwierdzenie, że nie da się pominąć aspektu płci, kiedy myśli się o ucieleśnieniu, podmiotowości, byciu w świecie czy sytuacji spotkania z Innym.
Współcześnie fenomenologia feministyczna jest coraz chętniej uprawiana. Przyczyn tego zainteresowania należy upatrywać głównie w tym, że płeć jest fenomenem, który nie daje się w prosty sposób wyplątać ze sporu pomiędzy podejściem naturalistycznym a konstruktywistycznym. Fenomenologia jest więc często rozpatrywana jako metoda i zasób pojęciowy pozwalający wyjść poza utrwaloną dualistyczną perspektywę. W swoim wystąpieniu odniosę się przede wszystkim do możliwości, a także trudności, związanych z ową mediacyjną rolą perspektywy fenomenologicznej. Zastanowię się, czy uzasadniona jest formułowana przez niektóre fenomenolożki nadzieja na znalezienie w fenomenologii sposobu na zbudowanie takiej koncepcji płci, która nie byłaby normatywna i wykluczająca, jak ma to zazwyczaj miejsce w perspektywie dualistycznej.
W ramach przygotowania do spotkania zachęcamy do lektury:
https://www.academia.edu/27558828/Feminizm_a_fenomenologia_w_kontekście_poszukiwania_albo_konstruowania_kobiecej_tożsamości
Zapraszamy!
 
organizatorki seminarium
 
dr Marzena Adamiak
dr Magdalena Grabowska
dr hab. Dorota Hall
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey