Odwołane seminarium: Feminizm a praca seksualna: 19 grudnia 2018 godz. 14.00

Szanowni Państwo,

seminarium z cyklu “Gender i seksualność w nauce i praktyce życia społecznego” zaplanowane na środę 19 grudnia, g.14, będzie odwołane z powodu choroby prelegentki.
Bardzo przepraszamy i zapraszamy wkrótce!
———————————————————————————————————

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Gender i seksualność w nauce i praktyce życia społecznego”. Naszą gościnią będzie dr AGATA DZIUBAN, która wygłosi referat zatytułowany “Feminizm a praca seksualna.”

Serdecznie zapraszamy w środę 19 grudnia o godz. 14.
adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72 sala 154

Abstrakt wystąpienia:

W ramach seminarium podejmiemy krytyczną refleksję nad zjawiskiem pracy seksualnej. W centrum naszej uwagi znajdą się przede wszystkim feministyczne ujęcia pracy seksualnej oraz toczące się na gruncie feminizmu/ów debaty na temat umiejscowienia seksualnej pracy kobiet w patriarchalnym i kapitalistycznym porządku. Przyjrzymy się bliżej trzem kluczowym podejściom do pracy seksualnej: wyrastającemu z radykalnego nurtu feminizmu drugiej fali stanowisku abolicyjnemu; perspektywie pro-seksualnej osadzonej w feminizmie seks pozytywnym; oraz stanowisku krytycznemu, które zakorzenione jest w postulatach feminizmu socjalistycznego i intersekscjonalnego.

Bio:

AGATA DZIUBAN – socjolożka i outreachworkerka, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowana w realizację projektów badawczych i publikacyjnych poświęconych sytuacji osób pracujących seksualnie w Polsce i w Europie. Członkini zespołu badawczego projektu „Disentangling European HIV/AIDS Policies: Citizenship, Activism and Health” (EUROPACH). Związana z Sex Work Polska, koalicją działającą na rzecz osób pracujących seksualnie w Polsce. W latach 2014-2016 Policy Officer przy Międzynarodowym Komitecie na rzecz Praw Osób Pracujących Seksualnie w Europie (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, ICRSE).

Sugerowane lektury:
Dziuban, A., Ratecka, A. (2017) Sprostytuowane, zranione, wrobione: konstruowanie reprezentacji pracownic seksualnych w dyskursie abolicyjnym. LUD 101: 167-198. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud101.2017.05/14478

Sanders, T., O’Neill, M., Pitcher, J. (2013) Prostitution. Sex Work, Policy and Politics, London: Sage, s. 1-15.

Showden C. (2011) Choices Women Make: Agency in Domestic Violence, Assisted Reproduction, and Sex Work, Minneapolis: University of Minnesota, s. 135-166.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey