“Feministki we współpracy z państwem” 20 czerwca seminarium z cyklu “Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej”

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu Gender i seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej.
Naszą gościnią będzie dr MARTA RAWŁUSZKO, która wygłosi referat pt. Feministki we współpracy z państwem. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca, w godzinach 12-14, sala 154, Pałac Staszica, Nowy Świat 72.

Abstrakt:
Stoję na stanowisku, że w warunkach bezprecedensowej presji neoliberalnego kapitalizmu, relacje między państwem a ruchem feministycznym są jak nigdy przedtem sprawą aktualną i doniosłą. Feminizm, podobnie jak inne ruchy społeczne, uczestniczy w zaciętej walce o kształt państwa oraz sfery publicznej. Stąd moje poparcie dla twierdzenia, że feministki nie powinny oddawać państwa walkowerem, rezygnując z wypływu, które może dawać obecność w strukturach politycznych i biurokratycznych.
Przedmiotem mojego wystąpienia będą feministyczne projekty zmian, które dążąc do modyfikacji nierównego porządku płci, wykorzystują w tym celu współpracę z administracją państwową. Bazując na danych empirycznych spróbuję przeanalizować zagrożenia, ale też możliwości wynikające ze współpracy feministek ze strukturami państwa. Spróbuje ukazać, że integralną częścią procesów instytucjonalizacji jest mutacja emancypacyjnych treści. Jednocześnie, działania na rzecz równości płci podejmowane w ramach administracji publicznej naruszają i przekształcają reżim płci właściwy samej biurokracji. Pojawienie się feministycznego przekazu w instytucjach publicznych może stać się znaczącą alternatywą dla dotychczasowych narracji na temat równości kobiet i mężczyzn, a w efekcie podejmowanych przez feministki działań powiększa się i wzmacnia grono wewnętrznych sojuszniczek równości – urzędniczek i urzędników wspierających postulaty ruchu kobiecego.

Wystąpienie będzie próbą wyjścia z dyskusją na temat relacji między ruchem feministycznym a instytucjami politycznymi w Polsce poza rytualne polemiki odnoszące się do roli partii politycznych, które na gruncie polskim prowadzone są najczęściej wyłącznie przy okazji protestów manifowych.

Biogram:
Marta Rawłuszko jest socjolożką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zeszłym roku obroniła doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW poświęcony polskim praktykom gender mainstreaming – współpracy feministek z administracją publiczną. Obecnie kieruje projektem badawczym dotyczącym dyskursów elit symbolicznych towarzyszących wprowadzeniu kwot płci do polskiego prawa wyborczego (grant NCN). Wykładowczyni gender studies w IBL PAN.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey