Etyka w badaniach społecznych: wyzwania empiryczne i proceduralne

Zapraszamy na konferencję poświęconą etyce w badaniach akademickich, koncentrującą się na specyfice wyzwań etycznych w naukach społecznych i humanistycznych. Konferencja odbędzie się online 20-21.10.2022 (na platformie Zoom).

W ostatnim okresie z różnych powodów nastąpiła intensyfikacja takich wyzwań. Po pierwsze, jest rezultatem nagromadzenia różnego rodzaju kryzysów społecznych, politycznych, ekonomicznych, zdrowotnych i środowiskowych. Badanie jednostek dotkniętych sytuacjami kryzysowymi jest powiązane ze szczególnymi problemami natury etycznej i podwyższonymi standardami ochrony. Pojawia się coraz częściej konieczność zapewnienia ochrony aktorów życia społecznego innych niż ludzie: środowiska, dziedzictwa kulturowego, komórek, danych. Po drugie, instytucje finansujące badania naukowe oraz czasopisma publikujące wyniki coraz częściej wymagają opinii komisji etycznych i zatwierdzenia przez nie odpowiedniego sposobu wykonywania badań. Po trzecie, wzrost znaczenia badań interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych przynosi ze sobą nie tylko konieczność wypracowania nowych modeli współpracy, ale i rozwiązywania nowych wyzwań etycznych. Problematyka konferencji będzie podzielona na dwa główne nurty: dotyczące procedur w komisjach etycznych oraz dotyczący empirycznych wyzwań, z którymi spotykają się badacze w terenie i w projektach międzydyscyplinarnych.

Spis abstraktów

Program do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey