Entrepreneurship of Ukrainian refugees in Poland – current challenges

Zapraszamy na Seminarium Migracyjne IFIS PAN dniu 16 lutego o godzinie 12.00: 
Temat: Entrepreneurship of Ukrainian refugees in Poland – current challenges  (Jan Brzozowski, UJ)

Komentarz do referatu wygłosi Beata Glinka (UW)
Prowadzenie: Katarzyna Andrejuk (IFiS PAN)

Seminarium odbędzie się w Sali 154 Pałacu Staszica (pierwsze piętro)

Seminarium w trybie hybrydowym – istnieje możliwość dołączenia przez Zoom. Po link należy pisać na mail: publicrelations@ifispan.edu.pl

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey