Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania problemy | Praca zbiorowa pod redakcją Witolda Płotki

52,50 z VAT

Out of stock

Description

Praca ta prezentuje najpełniejszą i najbardziej aktualną perspektywę na fenomenologię w polskim piśmiennictwie filozoficznym. Celem Wprowadzenia jest przedstawienie głównych pojęć, metod i problemów fenomenologii. Innymi słowy, praca ta dotyczy podstaw fenomenologii oraz jej rozwinięć oraz różnorodnych zastosowań metod.

Praca zawiera 29 rozdziałów ― autorstwa czołowych polskich i zagranicznych filozofów ― które zebrano w 9 częściach. W tomie I są to: „Czym jest fenomenologia ?”, „Spory w fenomenologii”, „Intencjonalność i świadomość”, „Fenomenologia cielesności”, „W kręgu zagadnień estetycznych”; z kolei w tomie II są to: „Metodologia fenomenologii”, „Fenomenologiczna antropologia, hermeneutyka i etyka” oraz „Matematyka, logika, ontologia” i „Nowe kierunki poszukiwań”.

W książce wychodzi się od przekonania, że dla prezentacji różnych zastosowań, głównych problemów i metod współczesnej fenomenologii konieczne jest uwzględnienie wielu perspektyw, a także wskazanie na różne punkty węzłowe oraz możliwe rozwinięcia filozofii Husserla, Heideggera, Ingardena i Merleau-Ponty’ego i wielu innych. Jak się wydaje, określenie fenomenologii jest możliwe tylko jako samookreślenie. Stąd też u podstaw rzetelnej próby zmierzenia się z pytaniem: czym jest fenomenologia?, może leżeć jedynie wielość spojrzeń, koncepcji i propozycji .

Każda z części książki posiada wykaz Dalszych lektur wraz z krótkim omówieniem danej pracy, co pozwala na samodzielne podjęcie dalszych, pogłębionych studiów fenomenologicznych.

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Seria

Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język

You may also like…