Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia | Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Jareckiej i Anny Wieczorkiewicz

42,00 z VAT

Out of stock

SKU: ISBN 978-83-7683-092-6 Categories: , Tags: , , , , , ,

Description

Teksty zebrane w książce „Terytoria smaku” pokazują, po pierwsze, przydatność problematyki smaku i jedzenia do badania szerokiej gamy zjawisk społecznych i kulturowych; po drugie, ich bogata i różnorodna problematyka dobrze oddaje hybrydowość kultury współczesnej i dowodzi zasadności spojrzenia na kulturę, relacje międzyludzkie – spory, konflikty, więzi – przez pryzmat smaku, preferencji i praktyk kulinarnych. W świetle zgromadzonych tekstów widać, że zjawiska, które wydają się zwykłe, codzienne i banalne, mogą stanowić o ścieraniu się i walce różnych tendencji i różnych wartości: tradycji i nowoczesności, lokalności i globalności, postu i karnawału, czyli ascezy i nadmiaru. Jest to dobra perspektywa w analizie kultury współczesnej i jej charakterystycznych cech.

z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język