Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania | Pod redakcją Hanny Podedwornej i Andrzeja Pilichowskiego

31,50 z VAT

Out of stock

SKU: ISBN 978-83-7683-042-1 Categories: , Tags: , , , ,

Description

Tempo, charakter i następstwa zmian dokonujących się w przestrzeni wiejskiej budzą zaniepokojenie badaczy, polityków i samych mieszkańców wsi, którzy formułują pytania i zgłaszają obawy dotyczące jej przyszłości. Socjologowie wsi zainteresowani analizą procesów przeobrażeń wsi także uczestniczą w toczącej się debacie społecznej, poszukując odpowiedzi na pytanie, jaki będzie jej przyszły model. Jaka będzie wieś jutra w Polsce, biorąc pod uwagę jej zasoby naturalne i społeczne oraz tendencje rozwojowe? (…) Kontekst lokalny staje się zmienną różnicującą zasoby i szanse rozwojowe społeczności wiejskich. Od ich siły, zdolności do organizacji działań zbiorowych i mobilizacji zasobów wewnętrznych zależą warunki życia i szanse na rozwój. (…)

Celem niniejszego tomu jest rozważenie wybranych kwestii dotyczących intensywnych zmian zachodzących na polskiej wsi. Punktem odniesienia uczyniono pierwsza dekad´ nowego stulecia naznaczona m.in. przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ważna dla autorów była ocena w tym kontekście kwestii użyteczności (poznawczej i aplikacyjnej) wybranych przez nich perspektyw teoretycznych. Jako wyjściową i zasadniczą cechę współczesnych obszarów wiejskich przyjęto – za Krzysztofem Gorlachem – „ich różnorodność i różnicowanie”.

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język