Samorząd a rozwój. Instytucje, obywatele, podmiotowość | Barbara Gąciarz i Jerzy Bartkowski

42,00 z VAT

Out of stock

SKU: ISBN 978-83-7683-060-5 Categories: , Tags: , , ,

Description

Autorzy książki – w oparciu o dwa duże projekty badawcze znacznie oddzielone od siebie w czasie – pokazują nie tylko aktualną sytuację samorządu terytorialnego w Polsce, ale także jej ewolucję. To czyni pracę bardzo wartościową poznawczo. W pracy nie zostały przedstawione tylko wyniki badań, ale także istotne przemyślenia konceptualne. Jej autorzy starają się pokazać, w jaki sposób samorząd terytorialny wpływa na rozwój podlegających mu obszarów. A to prowadzi ich do sformułowania oryginalnych konkluzji, o znaczeniu tak praktycznym, jak i teoretycznym. Tak więc, w moim przekonaniu praca jest nie tylko dobra, ale też wypełnia lukę w polskiej literaturze badawczej. Jej tekst trafił do mnie, gdy pracowałem nad redakcją raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Jego lektura okazała się nie tylko interesująca, ale też dla mnie niezwykle pożyteczna. Nie tylko dlatego, że zapoznałem się z obszernym, ciekawym i Świeżym materiałem badawczym. Autorzy prac na ten temat rzadko zajmują się analizą działań i przedsięwzięć rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, koncentrując się na ich zdaniach administracyjnych i usługowych. W tej pracy jest inaczej i dlatego jest tak wartościowa.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Hausnera

Recenzowana praca jest przedsięwzięciem z pogranicza socjologii, nauk politycznych i studiów regionalnych, w nich bowiem sytuuje się pojęcie „samorządności”, wokół którego krążą rozważania autorów. […] przedstawione w niej analizy dotyczą różnych aspektów samorządności, poszczególne rozdziały stanowią spójną całość, połączoną logiką przyczynowo-skutkową. Myśli autorów podążają w kierunku szukania optymalnych modeli zarządzania publicznego na poziomie lokalnym, a co za tym idzie – warunków ich implementacji, ograniczeń i możliwych dysfunkcji. Można sformułować opinię, że jest to pozytywny przykład zastosowania analizy akademickiej do potrzeb praktyki społecznej. […]. Dla analiz nad kształtowaniem się demokracji w Polsce instruktywne mogą być analizy nad kanałami rekrutacji do elit, utożsamianych w badaniach autorów z radnymi powiatów i województw. […] W odniesieniu do polskiej socjologii trudno byłoby mi wskazać bardziej wnikliwą i potrzebną książkę, napisaną przez badaczy rozumiejących funkcjonowanie demokracji i strukturą zjawisk społecznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Domańskiego

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor

Barbara Gąciarz i Jerzy Bartkowski

Rok wydania

2012

Kategoria

socjologia

Język

polski

Typ oprawy

miękka

Liczba stron

384