Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich | Piotr Binder

31,50 z VAT

SKU: ISBN 978-83-7683-098-8 Categories: , Tags: , , , ,

Description

Polska i Rosja to historyczni sąsiedzi, kraje, które w ramach procesów przemian lat 90., wspólnych dla Europy Środkowej i Wschodniej, często stanowiły przeciwległe krańce kontinuum. Możliwość porównania wzorów zmagania się z biedą dorastającej w okresie transformacji polskiej i rosyjskiej młodzieży wiejskiej wydawała się intrygująca, tym bardziej że badania tego typu nie były dotychczas prowadzone. Pozwoliły one choćby częściowo wypełnić lukę informacyjną dotyczącą przemian na współczesnej wsi rosyjskiej, aktualnych rosyjskich badań socjologicznych dotyczących społeczności lokalnych oraz kosztów związanych z trwającymi tam przeobrażeniami.
Książka powstawała i ewaluowała w duchu krytycznego stosunku do szeregu kategorii teoretycznych zajmujących ważne miejsce w analizach z dziedziny socjologii ubóstwa, socjologii wsi, a także w pracach zajmujących się transformacją systemu komunistycznego i jej skutkami w szerokim społeczno-kulturowym kontekście. Jest to również dyskusja z badaczami. Pozwala zwrócić uwagę na konieczność stałej konfrontacji obecnych w literaturze socjologicznej kategorii (np. strategii radzenia sobie) i metafor (w szczególności analizowanej w tej pracy wyuczonej bezradności), które kształtują nasze myślenie na temat doświadczeń indywidualnych i zbiorowych, z materiałem empirycznym. Podkreśla też potrzebę krytycznej refleksji na temat ich użyteczności.

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język