Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne | Seweryn Blandzi

31,50 z VAT

Out of stock

SKU: ISBN 978-83-7683-063-6 Categories: , Tags: , , ,

Description

[…] Przedmiotem analiz prezentowanego tu zbioru historyczno-genetycznych studiów są wybrane, ale tematycznie powiązane, teksty źródłowe filozofów z kręgu języka starogreckiego, którzy w swych niełatwych zapisach pozostawili – jak pokazuje ich Wirkungsgeschichte – nie tylko fundamentalne tezy i żywotne problemy, ale także żywe wizje i zobrazowania doświadczanej prawdy zdolne „wybudzać” myślenie z letargicznego stanu bez-myślności, bez-refl eksyjnej płytkości mniemań, by zgodnie ze swoim przeznaczeniem stało się ono znów niczym innym, jak tylko żywym Sokratejskim pożądaniem prawdy i dążeniem do prawdziwej mądrości.

Analizowane w niniejszej książce pisma były przedmiotem badań wielu specjalistów, należy jednak zauważyć, że wokół poruszanych w nich intrygujących problemów i graniczących niemal z ezoteryką wypowiedzi, narosło sporo niehermeneutycznych opracowań, do których trudno się odnieść. Ich autorzy bowiem, nader często uwalniają wodze fantazji, referowane rzekomo treści traktując jako sposobność do narzucania na nie własnych konstrukcji myślowych lub zwyczajnie manipulując nimi. Tego rodzaju autokreatywne ekspresje, które można by nazwać „wariacjami” na motywach poruszanych przez starożytnych, mogą być co najwyżej li tylko jako wstępne pobudzenia do dyskusji traktowane w dociekaniach usiłujących trzymać się zasad hermeneutyki historycznej. Jest natomiast sprawą zupełnie chybioną i niedorzeczną – co jest zrozumiałe – odnoszenie się do tych nierzadkich w naszych czasach imitatorskich produkcji, które stwarzają pozór prac badawczych, a stanowią jedynie zupełnie niepogłębione, merytorycznie puste, a co gorsza, czasami wręcz fałszujące przeróbki cudzych osiągnięć. […]

fragment “Słowa wstępnego”

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Kategoria

Seria

Studia z Filozofii Systematycznej

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język