Kulturowe wartości Europy | Pod redakcją Hansa Joasa i Klausa Wiegandta

47,25 z VAT

SKU: ISBN 978-83-7683-057-5 Categories: , Tags: , , , , ,

Description

Wartości, o których była tu mowa, nawet gdyby były podzielane przez wszystkich Europejczyków, wołają wszak o przekroczenie ram europejskich, wręcz o uniwersalne obowiązywanie. Tym samym jednak nas Europejczyków łączyć powinno coś, czego nie chcemy zachowywać dla siebie. Trzeba tu wyraźnie zauważyć, że tylko dlatego nie jest to paradoksem, iż wartości nie tworzą systemów i nie wykluczają innych same z siebie, lecz są przedmiotem ludzkiej wiary, są przez nich posiadane i propagowane. Wspomniana wyżej konstytutywna relacja między wartościami a doświadczeniami i interpretacjami sprawia, że można pogodzić partykularyzm każdej historii doświadczenia z uniwersalizmem wartości. Wzorową próbę sformułowania tego w sposób konkretny, a nie tylko w formie filozoficzno-programowego wymogu, zaproponował, moim zdaniem, polski publicysta Stefan Wilkanowicz. Jego propozycja preambuły do konstytucji europejskiej nie została wprawdzie przyjęta, ale lepiej niż jakakolwiek inna znana mi propozycja, wyraża ona historycznie refleksyjną, wolną tak samo od samouwielbienia, jak i od samopotępienia próbę określenia kulturowych wartości Europy i nadaje jej kształt prawniczy:
„My, Europejczycy, świadomi bogactwa naszego dziedzictwa, czerpiącego z dorobku judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz humanizmu mającego religijne i niereligijne źródła; świadomi wartości cywilizacji chrześcijańskiej, podstawowego źródła naszej tożsamości; świadomi częstego zdradzania tych wartości przez chrześcijan i niechrześcijan; świadomi dobra i zła, które nieśliśmy mieszkańcom innych kontynentów; opłakujący katastrofę człowieczeństwa spowodowaną przez totalitarne systemy, zrodzone w ramach naszej cywilizacji, chcemy budować naszą wspólną przyszłość”.

(/Wprowadzenie/ Hans Joas)

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Przekład

Marta Bucholc, Michał Kaczmarczyk

Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język