Katastrofa smoleńska. Reakcje społeczne, polityczne i medialne | Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego i Jacka Wasilewskiego

36,75 z VAT

Out of stock

Description

Jest to książka przede wszystkim socjologiczna – ale także politologiczna, filozoficzna i prawnicza, będąca refleksją badawczą nad katastrofą smoleńską. Prezentowane artykuły oparte są na badaniach, analizach i refleksjach dokonanych bezpośrednio po 10 kwietnia 2010 roku, na ogół w ciągu kilkunastu tygodni od katastrofy. Po raz pierwszy zaprezentowano je w toku prac dwóch grup roboczych podczas XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbył się w Krakowie 8-11 września 2010 roku.

Celem publikacji jest prezentacja wyników badań prowadzonych ad hoc i odnoszących się do różnorakich aspektów i konsekwencji traumatycznego wydarzenia. Zależało nam na dotarciu do różnorodnych badań i studiów prowadzonych bezpośrednio po katastrofie. Autorzy publikacji reprezentują różne pokolenia badaczy, różne dyscypliny naukowe (z przewagą socjologów) i – jak można sądzić – światopogląd i orientacje polityczne, pochodzą też z różnych ośrodków akademickich i badawczych z całego kraju.

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język