Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej | Redakcja naukowa Antonina Ostrowska

Description

Niektórzy uważają, że empatia i zrozumienie oczekiwań chorego to przede wszystkim cechy wrodzone. Jeśli nawet tak jest, to zrozumienie wagi tych postaw i ich doskonalenie powinny być niezbędnym elementem naszego zawodowego rozwoju. W polskim piśmiennictwie istnieje wiele opracowań dotyczących komunikacji lekarza z chorym, ale mają one najczęściej charakter akademickich rozpraw, trudnych do przełożenia na codzienną praktykę. Lukę tę wypełnia książka Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej. Ujmuje ona zasady skutecznego komunikowania się z chorym w sposób bardzo praktyczny, „lekki” i ilustrowany licznymi przykładami. Nie potrafiłem tej książki odłożyć na półkę – ona wciąga, otwiera oczy, uczy, uwrażliwia i inspiruje. Kreuje nieco dzisiaj zapomnianą postać „dobrego lekarza”.

prof. dr hab. Jacek Jassem (z Posłowia)

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

Autor/Redaktor
ISBN

Język

Liczba stron

Rok wydania