Droga do koncepcji prawdy symbolicznej | Małgorzata Czarnocka

31,50 z VAT

Out of stock

SKU: ISBN 978-83-7683-005-6 Categories: , Tags: , , ,

Description

[…] Prezentowane w książce rozważania są poświęcone prawdzie korespondencyjnej […]. Proponuję ujęcie natury prawdy korespondencyjnej odmienne od jej zastanych koncepcji; odrzucam je wszystkie. Odmienność sprowadza się głównie do innego identyfikowania relacji korespondencji niż postulowana w zastanych ujęciach. identyfikuję korespondowanie jako symbolizowanie szczególnie pojmowane.
[…] Rozstrzygnięcie problemu prawdy głoszące, że wiedza prawdziwa składa się z symbolicznych kodów rzeczywistości, prowadzi bezpośrednio do symbolicznego realizmu w kwestii natury wiedzy: wiedza, będąca zbiorem prawd, nie jest kopią, imitacją (częściową lub dotyczącą tylko elementów szczególnego rodzaju) itp. rzeczywistości, ale jest zbiorem jej symboli. […]

(z Wprowadzenia)

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język