Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? | Marek Rymsza

42,00 z VAT

SKU: ISBN 978-83-7683-068-1 Categories: , Tags: , , , ,

Description

Marek Rymsza – ur. 1966. Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Fundacji Instytut Spraw Publicznych w zakresie polityki społecznej i redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, gdzie m.in. przewodniczy Komisji Rewizyjnej i uczestniczy w pracach Jury Nagrody im. S. Ossowskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, redakcji WIĘZI i Zespołu Laboratorium WIĘZI. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod wsparcia oraz w problematyce organizacji non profit i społeczeństwa obywatelskiego.

[Książka] przedstawia kilkudziesięcioletni dorobek związany z wdrażaniem aktywnej polityki społecznej na terenie wielu państw europejskich, ze szczególnym wyeksponowaniem polskich doświadczeń w tym zakresie (…) Opracowanie, moim zdaniem, zajmie ważne miejsce w polskiej literaturze przedmiotu z zakresu współczesnej polityki społecznej. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje (…) osadzenie polityki aktywizacji na (…) myśli Émile’a Durkheima wraz ze sformułowaną przez niego tezą, że podejście aktywizujące można traktować, przynajmniej w odniesieniu do rzeczywistości europejskiej, jako współczesną wersję modyfikowania społecznego podziału pracy.

z recenzji dr. hab. Krzysztofa Piątka, prof. UMK

W centrum rozważań autora jest kategoria i korelaty aktywnej polityki społecznej. (…) Niewątpliwym walorem jest (…) prezentacja mocnych i słabych stron programów aktywizujących. Autor, odwołując się do kryteriów obiektywizacji Webera, dokonał charakterystyki głównych atutów i ograniczeń tego podejścia. (…) Lekturę ułatwia styl narracji. (…) Całość iskrzy się od bieżących komentarzy do najnowszej historii polityki społecznej w Polsce i Europie.

(…) Książka jest wielo- i interdyscyplinarna. Jest w niej oczywista nić przewodnia wywodząca się z socjologii, są też zagadnienia bliskie politykom społecznym i historykom myśli społecznej, jak również politologom.

z recenzji dr. hab. Jerzego Krzyszkowskiego, prof. UŁ

Print Friendly, PDF & Email

Additional information

ISBN

Autor/Redaktor
Rok wydania

Kategoria

Typ oprawy

Liczba stron

Wymiary

Język