Marta KarkowskaInformacje

Imię i nazwisko

Marta Karkowska

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

adiunkt

E-mail

mkarkowska@ifispan.edu.pl

Pokój

239

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Zespół badawczy

Zespół Socjologii i Antropologii Kultury

Obszary zainteresowań naukowych

szeroko rozumiana pamięć społeczna, lokalność, archiwizacja badań jakościowych

Wykształcenie

2011, dr  Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 

2005, mgr socjologii, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

2003, mgr historii, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

 

Realizowane projekty badawcze

„Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN”, grant Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik projektu: Hanna Palska, projekt nr 11H 12 0305 81 (2012-2017).

„Milieux de memoire w Europie Środkowo-Wschodniej – przykład Polski”, grant Narodowego Centrum Nauki, od 2014r.,  kierownik grantu: dr Zuzanna Bogumił, projekt nr 2013/09/D/HS6/02630 (2014-2017).

 

Badania ‘rozumiejące’ stylu życia: digitalizacja – archiwizacja – rewizyta metodologiczna. Pilotażowy projekt Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN, grant Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik grantu Piotr Filipkowski, projekt nr 11H 11 019880 (2011-2013).

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey