Katarzyna AndrejukInformacje

Imię i nazwisko

Katarzyna Andrejuk

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

kandrejuk@ifispan.edu.pl

Pokój

105

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Zespół badawczy

Zespół Socjologii Migracji

Obszary zainteresowań naukowych

migracje, wielokulturowość, mniejszości narodowe i etniczne, Unia Europejska i procesy europeizacji

Skrócony biogram

Socjolog i prawnik, profesor IFIS, kierowniczka Zespołu Socjologii Migracji. Jej doktorat dotyczył migracji edukacyjnych z Polski do Wielkiej Brytanii po 2004 roku, a habilitacja poświęcona była tematyce samozatrudnienia i przedsiębiorczości imigrantów ukraińskich w Polsce. Obecnie zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami mobilności wewnątrzeuropejskiej (w tym migracji do Polski) oraz aktywności imigrantów na rynku pracy.

Wykształcenie

2018 – habilitacja, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

2012 – dr, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski oraz 2019 – dr, Instytut Nauk Prawnych PAN

2010 – mgr (LLM) – European Law, Queen Mary University of London
2006 – mgr socjologii, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych)
2005 – mgr prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

– przewodnicząca Sekcji Socjologii Migracji PTS (od 2019)

– przewodnicząca Komisji ds. Etyki Badań Naukowych IFIS PAN (od 2020)

– członkini Rady Redakcyjnej Polish Sociological Review (od 2021)

Realizowane projekty badawcze

1. Przedsiębiorczość imigrancka w Polsce. Etniczność jako skrypt kulturowy, strategia maksymalizacji zysku oraz jako bariera w działalności gospodarczej imigrantów – grant Narodowego Centrum Nauki „Sonata”, funkcja: kierownik projektu

2. Dynamika i wzorce integracji imigrantów tureckich na polskim rynku pracy – grant z dotacji IFiS PAN, funkcja: kierownik projektu

3. The Politics of European and American Single-Market Governance (SINGLEMARKETS) – projekt międzynarodowy we współpracy z Uniwersytetem w Oslo (leading Institution) oraz Uniwersytetem Sciences Po Bordeaux

4. “Post- World War 2 Migration Flows in V4 Countries in the Propaganda Studies context” – projekt międzynarodowy finansowany z Visegrad Fund, we współpracy z Institute of Social Sciences w Koszycach (leading Institution) oraz Silesian Museum w Opawie.

5. Mobile welfare: European welfare systems in times of mobility – NORFACE research programme grant (principal investigator: prof. Helga de Valk, kierownik zespołu polskiego: dr hab. Paweł Kaczmarczyk)

6. Wartości demokratyczne a zachowania protestacyjne: harmonizacja danych, porównywalność pomiaru i modelowanie wielopoziomowe w perspektywie międzykrajowej – grant Narodowego Centrum Nauki „Harmonia” (kierownik projektu: prof. Kazimierz M. Słomczyński)

7. Doświadczenia na rynku pracy i pozostawania poza rynkiem pracy – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1353/B/H03/2010/39, kierownik projektu: dr Irina Tomescu-Dubrow)

8. Struktura społeczna w Polsce, 1988-2013. Analiza dynamiczna w kontekście międzynarodowym – grant Narodowego Centrum Nauki „Maestro” (kierownik projektu: prof. Kazimierz M. Słomczyński)

9. Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N N116 142539)

Zagraniczne doświadczenia naukowe

2020/2021 – visiting scholar, University College London, School of Slavonic and East European Studies (Bekker Programme, NAWA)

XI 2019 – visiting scholar, Ruralia Institute, Helsinki University

III-VI 2018 – visiting scholar, Migration Policy Centre at the European University Institute, Florence (Narodowe Centrum Nauki, Uwertura)

III 2015 – pobyt badawczy w European University Institute, Florencja (w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki)

II 2015 – stypendium postdoktorskie, Herder Institut, Marburg

VIII 2013 – program “Politics of citizenship” , Central European University, Budapest (stypendium SUN CEU)

2009-2010 – stypendium School of Law, Queen Mary University of London, roczny program LLM z zakresu prawa europejskiego

2005-2006 – stypendium GFPS, Universität zu Köln

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

(wybrane prezentacje od 2010 r.):

 • Konferencja “Migracje w obliczu wielkich zmian społecznych – wyzwania dla teorii i praktyki”, Uniwersytet w Białymstoku / KBNM, 22 IX 2023. Prezentacja: Fala solidarności, morze potrzeb. Ukraińska diaspora o pomaganiu uchodźcom z perspektywy roku wojny
 • Konferencja IMISCOE „Migration and Inequalities. In search of answers and solutions”  , Warsaw, 4 VII 2023. Prezentacja: The Diaspora Mobilization in the Wake of Russian Invasion of Ukraine: Community Empowerment and Forming Ukrainian Society Abroad
 • Konferencja Council for European Studies, University of Iceland, Reykjavik, 27-29 VI 2023. Prezentacja: Governing Trans-border Trade within the EU and the US: The Case of the Construction Sector (współautor Jarle Trondal)
 • Konferencja “Poland: migrants’ perspectives and experiences” UCL SSEES, 5-6 VI 2023. Prezentacja: “Ukrainian diaspora mobilization in Poland in response to the Russian invasion of Ukraine”
 • Konferencja IMISCOE „Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance”, 29 VI 2022. Prezentacja: Highly skilled migrants and the Covid-19 pandemic: emergence of new privilege?
 • Konferencja „Those who leave and those who stay: the consequences of emigration for sending countries” (CRASSH, University of Cambridge), 27 II 2022 Prezentacja: Development of entrepreneurial cultures in the sending and receiving countries: the role of migrant entrepreneurs
 • Konferencja „Post-WWII Migration Flows (not only) in the Propaganda Studies Context” (21 I 2022). Prezentacja: „Post- WW2 migration to and from Poland in the ‘Nowe Drogi’ journal”
 • Konferencja „Making Home, Doing Belonging: Mobilities and Immobilities in Experience”, 24 VI 2021 (online). Prezentacja: The coronavirus crisis and new practices of transnationalism: the case of Polish migrants in the UK
 • Konferencja Council of European Studies, 21-25 VI 2021 (online). Prezentacja: How does superdiversity matter for migrant entrepreneurship? Poles in the UK in the times of crisis
 • Konferencja “Polish Migration in the age of ‘staying at home’, 17-18 VI 2021 (online). Prezentacja: ‘From ethnic bubbles to superdiversity. Responses to crisis and new patterns of entrepreneurship among Polish migrants in the UK
 • Konferencja “The Fragility of Global Migration”, 20-21 V 2021 (online). Prezentacja: Fragility and resilience of ethnic entrepreneurs: the case study of Polish self-employed migrants in the UK amid Brexit and the pandemic
 • Konferencja “Digital realities: work, mobilities, and new opportunities and risks in Central and Eastern Europe in the (post)pandemic period”, 13-14 V 2021. Prezentacja: Digital works in transnational environments: superdigitalization of migrant entrepreneurship
 • Konferencja ESA RN36: „In search of new dimensions of social transformations” (Online), 27 III 2021. Prezentacja: Pandemic social transformations in migrant communities: migrant entrepreneurship between new precarity and digitalization
 • Seminarium School of Slavonic and East European Studies, University College London, 26 III 2021. Prezentacja: Polish migrant entrepreneurs in the UK: the significance of digitalization amid the pandemic
 • Konferencja: Social Change in the 21st century: Youth-Family-Economy-Migration” (Online), 5-6 XI 2020. Prezentacja: Polish migrant entrepreneurs in the UK: challenges of the dual crisis, https://conferencesocialchange.wordpress.com/book-of-abstracts-2/
 • Konferencja “Social boundaries of work. Politics and ideologies of work” (online), 28-29 X 2020. Prezentacja: Polish migrant entrepreneurs in the UK. Redefining labour market activities in the context of Brexit and the pandemic
 • XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Wrocław 11-14 IX 2019. Prezentacja: Percepcja różnic kulturowych w procesie adaptacji na rynku pracy: imigranci tureccy w Polsce
 • Konferencja IMISCOE, Malmö, 26-28 VI 2019. Prezentacja: Turkish immigrants in Poland. Towards a new conceptualization of South-to-North migration
 • Konferencja Council for European Studies, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spain, 20-22 VI 2019. Prezentacja: Migration of ethnic kins and their integration on the labour market:  the case of Poland
 • Konferencja Centre of Excellence in Estonian Studies „On the Move: Migration and Diasporas”, Tartu, 29-30 XI 2018. Prezentacja: Turkish Migration to Poland: New Patterns of the Labour Market Integration?
 • Konferencja „Muslim minorities and the refugee crisis in Europe. Narratives and policy responses”, SGH, Warszawa,  8-9 XI 2018. Prezentacja: Unnoticed diversity? Turkish migrants and their integration in the Polish labour market
 • Konferencja „Measuring Development in turbulent times”, Bukareszt, 28-29 XI 2017. Prezentacja: Entrepreneurship of third country nationals in the European Union: Ambiguities Of Immigrant Entrepreneurship And Its Role In Development
 • Konferencja Council for European Studies, Glasgow, 12-14 lipca 2017. Prezentacja: European Immigrants as Welfare Recipients in Poland. Perceptions and Practices of Using the Welfare System by different Categories of Foreigners in a Central European State
 • Konferencja IMISCOE, Rotterdam, 28-30 czerwca 2017. Prezentacja: Disentangling the links between welfare perceptions, experiences and migration decisions: the case of Spanish migrant across Europe (współautorstwo wraz z: Marie Godin, Dominique Jolivet, Sonia Pereira and Christof Van Mol)
 • Konferencja IMISCOE, Rotterdam, 28-30 czerwca 2017. Prezentacja: Migrant entrepreneurship in the bazaars of Warsaw: how do the relations between migrants and the host society influence the development of ethnic firms?
 • Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Poznań, 26-28 września 2016. Prezentacja: Rola powiązań transnarodowych w firmach etnicznych imigrantów z Wietnamu i Indii
 • Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Gdańsk, 14-17 września 2016. Prezentacja: How  does the legal framework influence migrants’ self-employment strategies? Case studies of Ukrainians and migrants from the EU countries in Poland
 • Nordic Migration Conference, Oslo, 11-12 sierpnia 2016. Prezentacja: (Im)mobile Welfare? Intra-EU migrants hired by temporary employment agencies and their participation in Member States’ welfare systems
 • Konferencja IMISCOE “Migration and Development”, Pragua, 30 czerwca – 2 lipca 2016. Prezentacja: Own business- unwanted or awaited? Self-employment patterns of Ukrainian migrants in Poland
 • Konferencja Council for European Studies “Resilient Europe?”, Filadelfia, 14-16 kwiecień 2016. Prezentacja: Europeanisation of Ethnicity or Ethnicisation of Europe? Patterns of Entrepreneurship Among Intra-European Migrants in Poland
 • Konferencja na temat wyników Europejskiego Sondażu Społecznego „Polska na tle Europy: kontynuacje i zmiany”, Warszawa, 9 marca 2016. Prezentacja: Postrzeganie zjawiska imigracji w krajach wielokulturowych i jednolitych kulturowo – podobne czy różne?
 • Konferencja “Migracje XXI wieku – wybór, konieczność czy przymus?”, Łagów, 14-15 października 2015. Prezentacja: Co składania imigrantów do zakładania własnych firm? Analiza procesu samozatrudnienia i rozwijania firm etnicznych na przykładzie społeczności ukraińskiej w Polsce.
 • Seminarium „Mobile Welfare”, Madryt, 21-22 września 2015. Prezentacja: Transferability of welfare benefits – legal and policy framework.
 • Konferencja European Sociological Association, Praga, 25-28 sierpnia 2015. PrezentacjaFrom ‘their Union’ to ‘our Europe’? Dynamics of attitudes towards the European Union in Poland.
 • Konferencja SLSA “Socio-legal in culture: the culture of socio-legal”. Warwick, 31 marca – 2 kwietnia 2015. Prezentacja: A comparative UK and Polish study of the European Arrest Warrant: Does reform of the EAW need to come from individual Member States or are changes needed to the EAW as an instrument? (z Gemmą Davies)
 • Seminarium Migration Policy Centre, European University Institute, Florencja. 18 marca 2015. Prezentacja: Vietnamese immigrants in Poland as entrepreneurs.
 • Seminarium Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Warszawa, 14 listopada 2014. Prezentacja:Migracje edukacyjne Polaków do Wielkiej Brytanii w kontekście mobilności międzynarodowej studentów z Polski po 2004.
 • Konferencja IFiS PAN oraz Northumbria University “Suspected Identities: Putting EU Fingerprint Cooperation in Socio-Legal and Geographical Context”, Warszawa, 23-24 października 2014. Prezentacja (z prof. Timem Wilsonem) Foreign Citizens and the English Legal System: Case Studies in the Use and Reform of Forensic Science and Medicine
 • Konferencja IFiS PAN oraz Northumbria University “Suspected Identities: Putting EU Fingerprint Cooperation in Socio-Legal and Geographical Context”, Warszawa, 23-24 października 2014. Prezentacja: Polish experiences with the European Arrest Warrant: setting the limits of the mutual recognition principle in criminal matters
 • ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japonia, 13-19 lipiec 2014. Prezentacja: European Educational Migrants on the Labour Markets. Europeanised Professionals or Workers of the DDD Sector
 • ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japonia, 13-19 lipiec 2014. Prezentacja: Defining national belonging in the “post-national” era. The case of Polish repatriates and privileged citizenship in Poland
 • Konferencja “Global Vietnamese Diaspora”, Warszawa, IFiS PAN, marzec 2014. Prezentacja:  Attitudes and relations between Vietnamese and Polish entrepreneurs – case studies of Wólka Kosowska and Marywilska Centre (razem z dr Kingą Wysieńską, Anną Piłat)
 • Konferencja Archiwum Danych Jakościowych, IFiS PAN, Warszawa 5 – 6 grudnia 2013. Prezentacja: Prawne aspekty archiwizacji danych jakościowych.
 • Konferencja “Informal practices and structures in Central and Eastern Europe and Asia”, Uniwersytet we Fryburgu, Fribourg, Szwajcaria, listopad 2013. Prezentacja: Resourcefulness of the unemployed. Forms and meaning of work of the unemployed in Poland.
 • Konferencja European Sociological Association “Crisis, critique and change”, Turyn, sierpień 2013, presentation: State policies towards regional and minority languages in Central and Eastern European countries
 • Konferencja European Sociological Association conference “Crisis, critique and change”, Turyn, sierpień 2013, presentation: Analysis of blog content in the migration research
 • Konferencja CONSIRT  „Nationalism and conflict. Interdisciplinary methodological approaches”, grudzień 2012. Prezentacja: Muslim immigration and its influence on the redefinition of nationhood in Germany
 • Konferencja “Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne”, Uniwersytet Warszawski, 20-21 października 2011. Prezentacja: Polityczne konstruowanie tożsamości ponadnarodowej na przykładzie obywatelstwa UE
 • Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (23-24 września 2010)  – Oddział w Poznaniu współorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, „Social and spatial mobility in Central and Eastern Europe”. Prezentacja:  Success or failure? Return migration of the Polish educational migrants studying in the UK
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 8-10 IX 2010),  Prezentacja: Europeizacja „segmentowa” w diasporze? Motywacje i uwarunkowania migracji edukacyjnych z Polski do Wielkiej Brytanii po 2004 r.

 

Inne

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE JEDNOAUTORSKIE:

MONOGRAFIE REDAGOWANE I WIELOAUTORSKIE:

 • Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne (red. Katarzyna Andrejuk, Izabela Grabowska, Marta Olcoń-Kubicka, Iwona Taranowicz), wyd. IFiS PAN, Warszawa 2021
 • I. Tomescu-Dubrow, J.K. Dubrow, A. Kiersztyn, K. Andrejuk, M. Kolczynska, M., K.M. Slomczynski, The Subjective Experience of Joblessness in Poland, Springer, 2019
 • K. Andrejuk (red.), Edukacja w świecie wielokulturowym, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005

ARTYKUŁY AKADEMICKIE:

RAPORTY:

Information

Short Profile

Sociologist and lawyer, Associate Professor  leading the Sociology of Migration Lab at IPS PAS. Her PhD dissertation examined educational migrations from Poland to the United Kingdom after 2004. Currently her main research projects focus on intra-European mobility (including migration to Poland) and activity of migrants on the labour market, especially self-employment and ethnic entrepreneurship.

 

Educational Background

2018 -habilitation, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

2012 – PhD, Institute of Sociology, University of Warsaw

2010 – LLM in European Law, Queen Mary University of London

2006 – MA in sociology, Institute of Sociology, University of Warsaw (Interdepartamental Individual Studies in Humanities)

2005 – MA in law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

 

Functions held in academic organizations, societies, and scientific bodies

– head of the Sociology of Migration Committee, Polish Sociological Association (since 2019)

– head of the Research Ethics Committee, Institute of Philosophy and Sociology PAS (since 2020)

– member of the Editorial Board, Polish Sociological Review (since 2021)

Research projects

1. Migrant entrepreneurship in Poland  – grant of the National Science Centre „Sonata”, position: principal investigator

2.Turkish immigrants in Poland: dynamics and patterns of integration in the labour market – IFiS PAN grant, position: principal investigator

3. Mobile welfare: European welfare systems in times of mobility – NORFACE research programme grant (principal investigator: prof. Helga de Valk, principal investigator of the Polish team: dr Paweł Kaczmarczyk), position: investigator

4. Democratic Values and Protest Behavior: Data Harmonization, Measurement Comparability, and Multi-Level Modeling in Cross-National  Perspective – grant of the National Science Centre “Harmonia” (principal investigator: prof. Kazimierz M. Słomczyński), position: investigator

5. Experiences on the Labor Market, Risk of Unemployment and Probability of Returning to Work, 1988-2008: Integrating Quantitative and Qualitative Analyses – grant of the Ministry of Science and Higher Education (principal investigator: dr Irina Tomescu-Dubrow), position: investigator

6. Polish Panel Survey POLPAN 1988-2013: Social Structure and Mobility – grant of the National Science Centre „Maestro” (principal investigator: prof. Kazimierz M. Słomczyński), position: investigator

7. Europeanisation in the diaspora. Polish students at London universities after 2004 – grant of the Ministry of Science and Higher Education for the PhD dissertation.

Scientific experience abroad

2020/2021 – visiting scholar, University College London, School of Slavonic and East European Studies (Bekker Programme, NAWA)

XI 2019 – visiting scholar, Ruralia Institute, Helsinki University

III-VI 2018 – visiting scholar, Migration Policy Centre at the European University Institute, Florence – supported by the National Science Centre

III 2015 – research stay, European University Institute, Florence – supported by the National Science Centre

II 2015 – postdoctoral scholarship, Herder Institut, Marburg

VIII 2013 – “Politics of citizenship” programme, Central European University, Budapest (SUN CEU scholarship)

2009-2010 – scholarship of the School of Law, Queen Mary University of London, LLM programme in European Law

2005-2006 –GFPS scholarship, Universität zu Köln

Presentations at conferences, symposia, seminars

(Selected conference presentations since 2010):

 • IMISCOE Conference „Migration and Inequalities. In search of answers and solutions”  , Warsaw, 4 VII 2023. Presentation: The Diaspora Mobilization in the Wake of Russian Invasion of Ukraine: Community Empowerment and Forming Ukrainian Society Abroad
 • International Conference of Europeanists, University of Iceland, Reykjavik, 27-29 VI 2023. Presentation: Governing Trans-border Trade within the EU and the US: The Case of the Construction Sector (co-author Jarle Trondal)
 • UCL SSEES conference “Poland: migrants’ perspectives and experiences”, 5-6 VI 2023. Presentation: Ukrainian diaspora mobilization in Poland in response to the Russian invasion of Ukraine
 • IMISCOE conference  „Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance”, 29 VI 2022. Presentation: Highly skilled migrants and the Covid-19 pandemic: emergence of new privilege?
 • CRASSH University of Cambridge conference „Those who leave and those who stay: the consequences of emigration for sending countries”, 27 II 2022. Presentation: Development of entrepreneurial cultures in the sending and receiving countries: the role of migrant entrepreneurs
 • Konferencja „Post-WWII Migration Flows (not only) in the Propaganda Studies Context” (21 I 2022). Presentation: „Post- WW2 migration to and from Poland in the ‘Nowe Drogi’ journal
 • Konferencja „Making Home, Doing Belonging: Mobilities and Immobilities in Experience”, 24 VI 2021 (online). Presentation: The coronavirus crisis and new practices of transnationalism: the case of Polish migrants in the UK
 • Konferencja Council of European Studies, 21-25 VI 2021 (online). Prezentacja: How does superdiversity matter for migrant entrepreneurship? Poles in the UK in the times of crisis
 • “Polish Migration in the age of ‘staying at home’” conference, 17-18 VI 2021 (online). Presentation: ‘From ethnic bubbles to superdiversity. Responses to crisis and new patterns of entrepreneurship among Polish migrants in the UK’
 • “The Fragility of Global Migration” conference, 20-21 V 2021 (online). Presentation: Fragility and resilience of ethnic entrepreneurs: the case study of Polish self-employed migrants in the UK amid Brexit and the pandemic
 • Conference “Digital realities: work, mobilities, and new opportunities and risks in Central and Eastern Europe in the (post)pandemic period”,online, 13-14 V 2021. Presentation: Digital works in transnational environments: superdigitalization of migrant entrepreneurship
 • ESA RN36 conference „In search of new dimensions of social transformations” (Online), 27 III 2021. Presentation: Pandemic social transformations in migrant communities: migrant entrepreneurship between new precarity and digitalization 
 • Seminar of the School of Slavonic and East European Studies, University College London, 26 III 2021. Presentation: Polish migrant entrepreneurs in the UK: the significance of digitalization amid the pandemic
 • conference: Social Change in the 21st century: Youth-Family-Economy-Migration” (Online), 5-6 XI 2020, Presentation: Polish migrant entrepreneurs in the UK: challenges of the dual crisis, https://conferencesocialchange.wordpress.com/book-of-abstracts-2/
 • conference: “Social boundaries of work. Politics and ideologies of work” (online), 28-29 X 2020. Presentation: Polish migrant entrepreneurs in the UK. Redefining labour market activities in the context of Brexit and the pandemic
 • IMISCOE Conference, Malmö, 26-28 VI 2019. Presentation: Turkish immigrants in Poland. Towards a new conceptualization of South-to-North migration
 • Conference of the Council for European Studies, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spain, 20-22 VI 2019. Presentation: Migration of ethnic kins and their integration on the labour market:  the case of Poland
 • Conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies „On the Move: Migration and Diasporas”, Tartu, 29-30 XI 2018. Presentation: Turkish Migration to Poland: New Patterns of the Labour Market Integration?
 • Conference „Muslim minorities and the refugee crisis in Europe. Narratives and policy responses”, SGH, Warsaw,  8-9 XI 2018. Presentation: Unnoticed diversity? Turkish migrants and their integration in the Polish labour market
 • Conference of the Council for European Studies, Glasgow, 12-14 July 2017. Presentation: European Immigrants as Welfare Recipients in Poland. Perceptions and Practices of Using the Welfare System by different Categories of Foreigners in a Central European State
 • IMISCOE Conference, Rotterdam, 28-30 June 2017. Presentation: Disentangling the links between welfare perceptions, experiences and migration decisions: the case of Spanish migrant across Europe (co-author with: Marie Godin, Dominique Jolivet, Sonia Pereira and Christof Van Mol)
 • IMISCOE Conference, Rotterdam, 28-30 June 2017. Presentation: Migrant entrepreneurship in the bazaars of Warsaw: how do the relations between migrants and the host society influence the development of ethnic firms? 
 • Nordic Migration Conference, Oslo, 11-12 August 2016. Presentation: (Im)mobile Welfare? Intra-EU migrants hired by temporary employment agencies and their participation in Member States’ welfare systems
 • IMISCOE Conference “Migration and Development”, Prague, 30 June– 2 July 2016. Presentation: Own business- unwanted or awaited? Self-employment patterns of Ukrainian migrants in Poland
 • Conference of the Council for European Studies “Resilient Europe?”, Philadelfia, 14-16 April 2016. Presentation: Europeanisation of Ethnicity or Ethnicisation of Europe? Patterns of Entrepreneurship Among Intra-European Migrants in Poland
 • Conference “Migracje XXI wieku – wybór, konieczność czy przymus?”, Łagów, 14-15 October 2015. Presentation: Co składania imigrantów do zakładania własnych firm? Analiza procesu samozatrudnienia i rozwijania firm etnicznych na przykładzie społeczności ukraińskiej w Polsce.
 • Seminar „Mobile Welfare”, Madrid, 21-22 September 2015. Presentation: Transferability of welfare benefits – legal and policy framework.
 • Conference of the European Sociological Association, Prague, 25-28 August 2015. Presentation:  From ‘their Union’ to ‘our Europe’? Dynamics of attitudes towards the European Union in Poland.
 • SLSA conference “Socio-legal in culture: the culture of socio-legal”. Warwick, 31 March – 2 April 2015. Presentation: A comparative UK and Polish study of the European Arrest Warrant: Does reform of the EAW need to come from individual Member States or are changes needed to the EAW as an instrument? (with Gemma Davies)
 • Seminar of the Migration Policy Centre, European University Institute, Florence. 18 March 2015. Presentation: Vietnamese immigrants in Poland as entrepreneurs.
 • Seminar of the Centre of Migration Research, University of Warsaw, 14 November 2014. Presentation: Migracje edukacyjne Polaków do Wielkiej Brytanii w kontekście mobilności międzynarodowej studentów z Polski po 2004.
 • Conference of the IFiS PAN and Northumbria University “Suspected Identities: Putting EU Fingerprint Cooperation in Socio-Legal and Geographical Context”, Warsaw, 23-24 October 2014. Presentation (with prof. Tim Wilson) Foreign Citizens and the English Legal System: Case Studies in the Use and Reform of Forensic Science and Medicine
 • Conference of the IFiS PAN and Northumbria University “Suspected Identities: Putting EU Fingerprint Cooperation in Socio-Legal and Geographical Context”, Warsaw, 23-24 October 2014. Presentation: Polish experiences with the European Arrest Warrant: setting the limits of the mutual recognition principle in criminal matters
 • ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, 13-19 July 2014. Presentation: European Educational Migrants on the Labour Markets. Europeanised Professionals or Workers of the DDD Sector
 • ISA World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, 13-19 July 2014. Presentation: Defining national belonging in the “post-national” era. The case of Polish repatriates and privileged citizenship in Poland
 • Conference “Global Vietnamese Diaspora”, Warsaw, IFiS PAN, March 2014. Presentation:  Attitudes and relations between Vietnamese and Polish entrepreneurs – case studies of Wólka Kosowska and Marywilska Centre (with dr Kinga Wysieńska, Anna Piłat)
 • Conference of the Qualitative Data Archive  IFiS PAN, Warsaw 5 – 6 December 2013. Presentation: Prawne aspekty archiwizacji danych jakościowych.
 • Conference “Informal practices and structures in Central and Eastern Europe and Asia”, Uniwersytet we Fryburgu, Fribourg, Switzerland, November 2013. Presentation: Resourcefulness of the unemployed. Forms and meaning of work of the unemployed in Poland.
 • Conference of the European Sociological Association “Crisis, critique and change”, Turin, August 2013, presentation: State policies towards regional and minority languages in Central and Eastern European countries
 • Konferencja European Sociological Association conference “Crisis, critique and change”, Turin, August 2013, presentation: Analysis of blog content in the migration research
 • Conference of the CONSIRT  „Nationalism and conflict. Interdisciplinary methodological approaches”, December 2012. Presentation: Muslim immigration and its influence on the redefinition of nationhood in Germany
 • Conference “Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne”, University of Warsaw, 20-21 October 2011. Presentation: Polityczne konstruowanie tożsamości ponadnarodowej na przykładzie obywatelstwa UE
 • International conference of the Polish Sociological Association (23-24 September 2010)  – Poznań Branch, coorganised by the Adam Mickiewicz University in Poznań „Social and spatial mobility in Central and Eastern Europe”. Presentation:  Success or failure? Return migration of the Polish educational migrants studying in the UK
 • Conference of the Polish Sociological Association (Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 8-10 September 2010),  Presentation: Europeizacja „segmentowa” w diasporze? Motywacje i uwarunkowania migracji edukacyjnych z Polski do Wielkiej Brytanii po 2004 r.

 

Other

Publications (selected publications in English):

 •  K. Andrejuk, “Return migration – success or failure? Perspective of Polish students at British universities”. W: Jakub Isański, Piotr Luczys (red.) Selling one’s favourite piano to emigrate. Mobility patterns in Central and Eastern Europe at the beginning of the 21st century,  Cambridge Scholars Publishing 2011.
Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey