Filip RogalskiInformacje

Imię i nazwisko

Filip Rogalski

Stopnie i tytuły naukowe

dr

Stanowisko

współpracownik

Funkcja w IFiS PAN

uczestnik grantu Antropologia Chorób Rzadkich

E-mail

frogalski@ifispan.edu.pl

Filozofia/Socjologia

Socjologia

Obszary zainteresowań naukowych

antropologia medycyny, etnologia ludów tubylczych Amazonii, zwrot ontologiczny

Wykształcenie

2016, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy doktorskiej: Animizm, perspektywizm i sprawczość u ludu Arabela z Amazonii peruwiańskiej, napisanej pod opieką naukową prof. dr. hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego;

2002-2003, studia podyplomowe z antropologii społecznej, École des hautes études en sciences sociales (Ehess) w Paryżu, dyplom DEA (obecnie Master II), na podstawie pracy dyplomowej: L’Acquisition des caractéristiques des animaux par les Amérindiens des basses terres: esquisse d’une économie symbolique des qualités animales, („Nabywanie cech zwierzęcych przez Indian nizin Ameryki Południowej: szkic z ekonomii symbolicznej jakości zwierzęcych”), napisanej pod opieką naukową prof. Philippe’a Descoli;

1997-2002, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Etnologia i antropologia kulturowa, studia dzienne, magister etnologii na podstawie pracy: Od “przyrody domowej” do pomniejszonych głów: krytyczne omówienie prac Anne-Christine Taylor i Philippe’a Descoli na temat Indian Jivaro, napisanej pod opieką naukową prof. dr. hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego;

1995-2001, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Matematyka, studia dzienne, magister matematyki na podstawie pracy: Zastosowanie pewnego twierdzenia kombinatorycznego do teorii przestrzeni Banacha, napisanej pod opieką naukową prof. dr. hab. Lecha Drewnowskiego.

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda w konkursie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na najlepsze tłumaczenie naukowego tekstu socjologicznego (za rok 2015), za przekład z francuskiego na polski książki Stefana Czarnowskiego „Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937)”.

Działalność dydaktyczna

2011-2016, „Antropologia kultury”, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski (zajęcia prowadzone w języku hiszpańskim);

2010/2011, „Antropologia dźwięku. Foniczne interpretacje kultur”, IEiAK, Poznań (wspólnie z dr Agatą Stanisz);

2009/2010, „Ontologia ciała niestałego: kuwada, dieta i polowanie w Amazonii”, IEiAK, Poznań.

Wystąpienia na konferencjach, sympozjach, lub seminariach

2017, „Zwierzęta w światopoglądzie ludu Arabela w świetle ich potocznych komentarzy podczas polowania oraz przy przyrządzaniu i spożywaniu zwierząt”, referat na konferencji „Ameryka Łacińska w polskich badaniach. Konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin Borysa Malkina”, Muzeum Okręgowe, Toruń;

2015, „Badania terenowe w odmiennych ustrojach ontologicznych a metodologia etnografii – przypadek Amazonii tubylczej”, referat na IV Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, UAM, Poznań;

2015, „Porwanie duszy / transformacja ciała – choroby leczone przez Indian Arabela (Amazonia peruwiańska) za pomocą shona (Brugmansia)”, referat na konferencji Choroby ciała i duszy społeczeństw Nowego Świata, UJ, Kraków;

2015, Poznańskie Seminaria Amerykanistyczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań – „Szczęśliwi obdarowani, zniewolone ofiary, podstępni złodzieje. Logiki relacyjne animizmu u ludu Arabela z Amazonii peruwiańskiej”;

2011, Seminarium Amerykanistyczne EREA/CNRS/EHESS, Paryż – „L’ethnohistoire des Arabela de l’Amazonie péruvienne (famille linguistique zaparo)”;

2009, Francuski Instytut Studiów Andyjskich (IFEA), Lima – „Bases cosmológicas de las prácticas lingüísticas Arabela, Amazonía peruana”;

2008, Society for the Anthropology of Lowland South America (SALSA), Oksford – „Construction of Arabela society through joking interactions”;

2007, Polski Instytut Antropologii, Warszawa – „Żarty i praca wspólnotowa, mowa i relacje u Indian Arabela”.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey