Ewa Kobylinska-DeheInformacje

Imię i nazwisko

Ewa Kobylinska-Dehe

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

E-mail

ewa.kobylinska-dehe@ifispan.edu.pl

Obszary zainteresowań naukowych

Filozoficzne podstawy psychoanalizy

Fenomenologia i psychoanaliza cielesności

Teoretyczny status pojęć psychoanalitycznych

Psychoanaliza jako teoria poznania

Hermeneutyka

Filozofia postmodernizmu

Wykształcenie

Filologia romańska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (magister)

Lettres et Arts, Sorbonne III, Paris (Diplôme d´Études Universitaires Generales )

Psychologia, Uniwersytet M.Curie-Skłodowskiej (magister), J.W. Goethe Universität (Dipl. Psych.)

Filozofia, Studia doktorankcie z filozofii i metodologii nauk o kulturze, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (doktorat)

Kulturoznawstwo, SWPS (habilitacja)

Wyksztalcenie zawodowe

 

Psychoanaliza, Deutsche Psychoanalytische Vereinigung, International Psychoanalytic Association

 

Doświadczenie zawodowe

Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, Poznań

Pracownik naukowy w Institut für Philosophie, J.W.Goethe Universität, Frankfurt

Pracownik naukowy w Deutsches Polen Institut, Darmstadt

Pracownik naukowy w International Psychoanalytic University Berlin (kierowniczka projektu

(Die Geschichte der Psychoanalyse im deutsch-polnisch-jüdischen Kulturkontext)

Pracownik naukowy w SWPS, Warszawa

Wykładowczyni w Frankfurter Psychoanalytisches Institut, Frankfurt

Psychoanalityczka szkoleniowa w Anna Freud Institut, Frankfurt

Profesor w IFiS PAN

Profesor wizytujący w International Psychoanalytic University, Berlin

 

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

 

Frankfurter Psychoanalytisches Institut

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung

International Psychoanalytic Association

Sigmund-Freud-Stiftung

Societas Humboldtiana

Mitglied der ständigen Fokalkonferenz im FPI (2005 – 2016)

Mitglied der Osteuropakomission (DPV)

Realizowane projekty badawcze

Międzynarodowe projekty badawcze

 

Deutsch-Polnischer Kulturdialog, 1992 -1994

Deutsche und Polen. 100 Schlüsselbegriffe, 1990 – 1992

Religion und Kirche in der modernen Gesellschaft. Polnische und deutsche Erfahrungen, 1993 – 1994

Deutsche und polnische Gedächtniskulturen. Die Formen des kollektiven Erinnerns 1993 –   1998

Neue „Kulturkämpfe” in Polen und in Deutschland, 1996

Deutsche und Polnische Identitäten im Spiegel des philosophischen Diskurses der   Moderne, 1999

Założenie Institutu für Ost/Westeuropäischen Studien we Frankfurcie,  1989 -2003

Projekt: Major Depression. Langzeittherapie bei chronischen Depressionen, 2005-     

Projekt: Psychoanalytische Fokaltherapie und objektive Hermeneutik, Frankfurter Psychoanalytisches Institut, 2008.

Polsko-niemiecki projekt IfiS PAN i DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft): Psychoanaliza i hermeneutyka. Kontrowersje i perspektywy. Kierownik Paweł Dybel i Hermann Lang, 2013-2015

Dzieje psychoanalizy w Polsce na tle kulturowym, literackim i społeczno-politycznym (1900-2015). Projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki przy Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, 2014-2020

Projekt International Psychoanalytic University, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Alexander von Humboldt Stiftung, kierownicy Ewa Kobylinska-Dehe, Paweł Dybel) : Die Geschichte der Psychoanalyse in Polen im deutsch – polnisch – jüdischen Kuturkontext

Współzałożycielka Centrum Myśli Psychoanalitycznej przy IFiS PAN, 2019

Stypendia naukowe

 

Alexander von Humboldt Stiftung, JW. Goethe Universität

Institut für Wissenschaften von Menschen, Wien

Stipendium der Stadt Mannheim

 

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Druga nagroda pisma „Sztuka“ za esej o sztuce współczesnej.

Pierwsza nagroda Forum Kultury Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (2012).

Pierwsza nagroda Forum Kultury Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (2014).

Pierwsza nagroda Forum Kultury Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (2016).

 

 

Bibliografia

Bibliografia
 • Enactment und Gastfreundschaft – von Freud zu Derrida  w:  Psychoanalytische Kulturwissenschaften, red. K. Nitzschmann, J.Döser, Psychosozial   Verlag,  Giessen 2017.
 • Mówienie ciałem i głosy milczenia w: Das Fremde in uns – das Fremde bei uns, red. G. Allert, M. Johne, C. Frank, Psychosozial Verlag, Giessen 2017.
 • Gustaw Bychowski – polsko-żydowsko-amerykański psychoanalityk między Starym i Nowym Światem. W: Przywracanie pamięci. Wybitni polscy psychoanalitycy i psychiatrzy XX wieku. Red. P. Dybel, Universitas 2017.
 • O psychoanalitycznej pracy z mutystyczną pacjentką w: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego 2017.
 • Von Warschau nach New York: Gustaw Bychowski, ein jüdischer Psychoanalytiker aus Polen zwischen Alter und Neuer Welt. W: Zwischen Hoffnung und Verzweiflung (red. E.Kobylinska-Dehe, P, Dybel. L ) Psychosozial-Verlag 2018.
 •  Die Geschichte der  „vergessenen” Psychoanalyse w: Zwischen Hoffnung und Verzweiflung.Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsc h-jüdischen Kulturkontext1900-1939, wspólnie z Pawłem Dyblem und Ludgerem Hermannsem, Psychosozial Verlag  2018.
 • Der Leib und der Körper w: Übertragung, Szene, Prozesse, red.. M.Johne, R.Otte, Psychosozial Verlag 2018
 •  Like a phoenix from the ashes? On the decline and rebirth of psychoanalysis in Poland  w: Origin of Life, Bulletin 72/2018, European Psychoanalytical Federation, ISSN: 0253-1534
 •  The voices of silence. The experience with a mutistic patient. W: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego  2018 (special edition in english )
 • Gustav Bychowski, ein jüdischer Psychoanalytiker aus Polen (w): In officio amicitate. Festschrift für Andreas Lawaty. Red. K. Ruchniewicz, S. Troebst, M. Zybura, Neisse Verlag, Dresden 2018, s. 212-242
 • Die Macht des Schicksals. Alberta Szalita, eine jüdische Psychoanalytikerin aus Warschau in Amerika. W:  Im Schatten von Krieg und Holocaust. Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-jüdischen Kontext (red. E. Kobylinska-Dehe, P.Dybel, L.M.Hermanns), Psychosozial Verlag 2019.
 • Was aus dem Blick verschwindet? W: Im Schatten von Krieg und Holocaust.Psychoanalyse in Polen im polnisch-deutsch-jüdischen Kontext, wspólnie z  Pawłem Dyblem und Ludgerem Hermannsem, Psychosozial Verlag  2019.Vom Leib zum phanatsmatischen Körpers: Bewegung, Berührung, Phantasie W: Psyche 7/2019.
 • W drodze do psychoanalizy z Derridą w: Teksty II, 4/2019.
 • Scena i pamięć ciała. O międzypokoleniowym przekazie traumy. W: Psychoanaliza w cieniu wojny i zagłady pod red. E. Kobylińskiej-Dehe.
 •  Is the time of joint? Psychoanalyse und Decontainment der Welt. In: Die Wiederkehr des Verdrängten? (Hg. E.Kobylinska-Dehe, P.Dybel,L.M. Hermanns) Psychosozial Verlag,2020
 •  Czy powrot wypartego? Psychoanaliza i dziedzictwo totalitaryzmow w XXI wieku pod.red. E. Kobylińskiej-Dehe, Universitas, 2020.
 • Jak  Feniks z popiołów? O odradzaniu się psychoanalizy w powojennej i dzisiejszej Polsce, red. E. Kobylińska-Dehe i Katarzyna Prot-Klinger, Universitas, Kraków 2021.
 • Psychoanaliza między hermenutyką i neuronauką, tamże
 • Dwugłos o psychoanalizie,  Ewa Kobylinska-Dehe, Julia Jastrzebska, tamże
 • Gegen die Ausdünnung der Erfahrung -Psychoanalyse und Phänomenologie der Responsivität, Nomos Verlag 2021

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey