Andrzej LederInformacje

Imię i nazwisko

Andrzej Leder

Stopnie i tytuły naukowe

dr hab.

Stanowisko

prof. IFiS PAN

Funkcja w IFiS PAN

Kierownik Zespołu Filozofii Kultury

E-mail

aleder@ifispan.edu.pl

Pokój

286

Filozofia/Socjologia

Filozofia

Zakład

Zakład Logiki i Kognitywistyki

Zespół badawczy

Zespół Filozofii Kultury

Skrócony biogram

Andrzej Leder, urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, psychoterapeuta. Wydał rozprawę filozoficzną: Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawy dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, i Był kiedyś postmodernizm, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths i po niemiecku Polen in Wachtraum. Die Revolution 1939-1956 und Ihre Folge. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Mieszka w Warszawie.

Andrzej Leder studied philosophy in the Warsaw University and prepared his PhD in philosophy in the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. He works on the political philosophy and philosophy of culture, applying phenomenological and psychoanalytical tools, especially Lacanian psychoanalysis. Has published books in Polish, English The Changing Guise of Myths (2013) and in German Polen im Wachtraum. Die Revolution 1939–1956 und ihre Folgen (2019). His main work in political philosophy Sleepwalking the Revolution. Exercise in Historical Logics (2014) was vastly discussed in Poland and nominated to literary and scientific awards. He has also published articles in English and French philosophical reviews. He lives in Warsaw.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey