Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych

Zapraszamy do wydarzenia, w trakcie którego zaprezentujemy główne wnioski z najnowszego raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor “Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych”. Komentarze wygłoszą zaproszeni prelegenci. Liczymy na Państwa udział we wspólnej dyskusji wokół rzecznictwa organizacji pozarządowych w Polsce.

Termin: 29.03.2023, g. 16:30-18:00

Miejsce: pałac Staszica, Sala Okrągłego Stołu, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Zapraszamy do wydarzenia, w trakcie którego zaprezentujemy główne wnioski z najnowszego raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor “Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych”. Komentarze wygłoszą zaproszeni prelegenci. Liczymy na Państwa udział we wspólnej dyskusji wokół rzecznictwa organizacji pozarządowych w Polsce. 

Program

16:30 – Przywitanie gości: dr hab. Galia Chimiak (IFiS PAN)
16:35-16:50 – Najważniejsze wnioski z badania organizacji rzeczniczych: Marta Gumkowska, Julia Bednarek, Beata Charycka (Stowarzyszenie Klon/Jawor)
16:50-17:05 – Komentarz: dr hab. Grzegorz Makowski (Fundacja im. Stefana Batorego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH)
17:05-17:20 – Komentarz: dr Sławomir Nałęcz
17:20-18:00 – Dyskusja: moderuje dr hab. Galia Chimiak (IFiS PAN)

Raport “Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych” opisuje zmniejszenie zaangażowania polskich organizacji pozarządowych w działania rzecznicze w ciągu ostatnich kilku lat. Jednocześnie stanowi dobrą praktykę współpracy ponad-sektorowej, gdyż zaangażował przedstawicielki świata nauki i organizacji społecznych. Do rozpoczęcia dyskusji nad wynikami badania zaangażowano osoby, które od lat łączą działalność naukową z zaangażowaniem w organizacjach pozarządowych oraz, szerzej, w działalność obywatelską. Zapraszamy również publiczność do wspólnego zastanowienia się nad przydatnością koncepcji rzecznictwa ponad-podziałowego (ang. transcalar advocacy) (Pallas & Bloodgood, 2022) jako odpowiedzi na kryzys mechanizmów demokratycznych i zmiany warunków do prowadzenia działań rzeczniczych w Polsce. Budowanie takich sojuszy zostało zidentyfikowane jako jedno z rozwiązań barier w prowadzeniu rzecznictwa omówionych w raporcie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o zapisy przez formularz: kliknijotwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do pobrania raportu “Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych” >> https://kondycja.ngo.pl/otwiera się w nowej karcie

Ekspertki i eksperci:

Galia Chimiak – dr hab socjologii, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Redaktorka główna VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, wydawanego przez Springer Nature, oficjalnego czasopisma International Society for Third Sector Research. Interesuje się samoorganizacją społeczną, organizacjami pozarządowymi oraz współpracą międzynarodową na rzecz rozwoju. 

Marta Gumkowska, Julia Bednarek, Beata Charycka – badaczki w Stowarzyszeniu Klon/Jawor, autorki wielu raportów dotyczących sytuacji polskich organizacji pozarządowych oraz zaangażowania społecznego w Polsce.

Grzegorz Makowski – doktor habilitowany socjologii, ekspert forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego, adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Zajmuje się m.in. zagadnieniem korupcji i polityki antykorupcyjnej, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i sytuacją organizacji pozarządowych.

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey