Edukacja, ciało, pismo

Fundacja Kultury Pozytywka we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w  konferencji i debatach:

Edukacja, ciało, pismo

W dniach 14-17 grudnia 2022 r. w zabytkowych Młynach Rothera w Bydgoszczy, w ramach 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pozytywka, którego główne wydarzenia artystyczne miały miejsce pod koniec sierpnia tego roku, odbędą się debaty, warsztaty, odczyty, pokazy pracy z udziałem specjalistów i młodzieży.  Debaty odbywają się na żywo w formie nieskrępowanego dialogu różnych środowisk związanych z szeroko rozumianą edukacją, w tym również samej młodzieży. Ze względu na formę dialogu, która wymaga zaprezentowania własnego stanowiska, a nie np. prezentacji któregoś z historycznych kierunków lub systemów edukacyjnych, do udziału w konferencji zaproszeni są eksperci orientujący się w najnowszych trendach edukacyjnych na świecie, reprezentujący różne – w dużej mierze własne – podejścia do kwestii edukacji; są to osoby cieszące się autorytetem w dziedzinie pedagogiki, filozofii, sztuki i polityki oraz mogące powoływać się na własne doświadczenia i badania w danym temacie. Ze względu na to, że debaty odbywają się w ramach festiwalu artystycznego skierowanego do dzieci i młodzieży, mają ona charakter otwarty i są adresowane do wszystkich zainteresowanych edukacją – nie tylko osób ze środowiska akademickiego. Chodzi o taki typ wspólnego uprawiania nauki, który nie izoluje się od swojego “przedmiotu” i nie rozpatruje go z góry, lecz prowadzi “badania uczestniczące” w dialogu z nim. 

Oprócz wspomnianych debat w gronie specjalistów w tym roku odbędą się dwie debaty oxfordzkie organizowane przez młodzież z bydgoskich liceów.

  Obszarem zainteresowań uczestników konferencji nie jest zawartość programów edukacyjnych, ale raczej przyczyny i uwarunkowania edukacji europejskiej (dawnej i obecnej) w odniesieniu do zagadnienia doświadczenia cielesności jej uczestników i panującej formy uczenia (się) poprzez pisanie i czytanie. Zgodnie ze znaną tezą M. McLuhana, że “sposób przekazu sam jest przekazem”, to, w jaki sposób i jakimi materialnymi nośnikami informacji prowadzi się proces edukacyjny, ma wpływ na jego zarówno zamierzony, jak i “podskórny” efekt. Europejska edukacja ściśle związana jest z tzw. alfabetyzacją. Długotrwałe korzystanie z medium pisma kreuje pewną – pożądaną – postawę umysłu, ale też wpływa w zasadniczy sposób na ciało uczestników edukacji, jego sprawność, nawyki, wrażliwość sensoryczną i kinetyczną, jego rozumienie przestrzeni i czasu, oraz relację z cielesnością innych ludzi i bytów pozaludzkich. Decyduje o samo rozumieniu człowieka jako osoby “z krwi i kości”. Ukształtowane w ten sposób pod wpływem edukacji ciało oddziaływa ze swej strony na stany i przekonania mentalne oraz przyszłe postawy życiowe. Oczywiście, istnieją bezsprzecznie pozytywne skutki takiej formy edukacji (poprzez czytanie i pisanie) potwierdzone badaniami PISA. Ale edukacja poprzez pismo nie jest całkowicie niewinna, zarówno w wymiarze mentalnym, jak i somatycznym. Uczenie się prawdy o świecie niemal tylko i wyłącznie na drodze obcowania z medium tekstu ma zasadniczy wpływ na jej rozumienie. Pismo samo w

sobie charakteryzuje się pewnymi cechami, które w zasadniczy sposób odróżniają je od innych mediów (np. obrazu, dźwięku, ruchu) i które wymuszają zarówno pewną aktywność umysłową, jak i postawę ciała. Dlatego wpływ pisma na kształtowanie się człowieka dotyczy zarówno jego “duszy”, jak i “ciała”, ale także, szerzej, jego życia społecznego, kulturalnego, politycznego, religijnego etc.

Goście konferencji i debat:

 • Zbigniew Ostrowski (Wicemarszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego) 
 • Iwona Waszkiewicz (Z-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy)
 • Sławomir Czarnecki (Dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera  w Bydgoszczy)  
 • dr Wiesław Bartkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Piotr Błajet (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab.  Iwona Chmura-Rutkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Michał Federowicz (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie)
 • Jolanta Gawryłkiewicz (Fundacja Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy)
 • Michał Gacka (b. dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Nakle n. Notecią)  
 • Aleksander Gotowicz (nauczyciel historii, I LO w Bydgoszczy)
 • dr Ilona Iłowiecka-Tańska (Centrum Nauki Kopernik w Warszawa)
 • dr hab. Monika Jaworska-Witkowska (Akademia Pomorska w Słupsku) 
 • dr hab. Michał Klichowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Łukasz Kosiński (Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Alicja Morawska-Rubczak (reżyserka, Art. Fraction Foundation w Poznaniu)
 • dr Michał Paluch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
  dr hab. Małgorzata Przanowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Aneta Pytlak (Fundacja Kultury Pozytywka w Bydgoszczy)
 • dr hab. Marta Rakoczy (Uniwersytet Warszawski, Korczakianum Muzeum Warszawa)
 • dr hab. Daniel Sobota (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie)
 • dr Jarosław M. Spychała (Collegium Civitas w Warszawie)
 • Arleta Szatkowska (nauczyciel j. polskiego, III LO w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański)
 • dr Filip Stawski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Antoni Torzewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Wojciech Torzewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr Witold Wachowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • Wiktor Wiktorczyk (Teatr Klinika Lalek we Wrocławiu i Ośrodek Kultury Stacja Wolimierz)
 • prof. dr hab. Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Fundacja Kultury Pozytywka

Co roku, w Bydgoszczy, w ostatni weekend wakacji, realizujemy niezwykłe wydarzenie dla dzieci – Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek „Pozytywka” – to wielkie święto dzieci i sztuki dla dzieci.  Jedyny w regionie i jeden z największych w Polsce interdyscyplinarny, międzynarodowy festiwal prezentujący sztukę dla młodych widzów, skupiający wybitnych artystów i edukatorów z Polski i ze świata.  Festiwal trwa 4 dni, odwiedza go co roku ponad 100 artystów i ok. 10 000  widzów.

Fundacja realizuje również projekt „Magiczny Ogród Świateł”, który co roku odwiedza ok. 40 tys. odbiorców, a także wydaje ilustrowane albumy z poezją dla dzieci.

Co roku organizujemy też letni festiwal teatrów ulicznych, gromadzący tysiące widzów w centralnych punktach Miasta Bydgoszczy.

Od kilku lat prowadzimy też ożywioną działalność na terenach wiejskich Województwa Kujawsko Pomorskiego. Realizujemy dwa wieloletnie projekty we wsi Nowe Dąbie, które prezentują najważniejsze wydarzenia artystyczne dla całych rodzin. Prowadzimy również 3 letnie działanie aktywizujące lokalne społeczności poprzez kulturę i sztukę.

Bardzo ważnym działaniem jest coroczna konferencja naukowa „Horyzonty Edukacji”, którą organizujemy we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedsięwzięcia fundacji współfinansowane są ze środków Miasta Bydgoszczy, Województwa Kujawsko Pomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Kultury,  Narodowego Instytutu Wolności, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz wielu prywatnych sponsorów.

Bardzo ważnym elementem naszych działań jest współpraca z przedstawicielami biznesu, skupionymi w największej na świecie organizacji przedsiębiorców – Business Network International (BNI)

Informacje o festiwalu i działaniach fundacji:

https://www.facebook.com/festiwalpozytywka
http://pozytywkafestiwal.pl/
https://pozytywkafundacja.pl
https://www.instagram.com/pozytywkafestiwal/

Program

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey