Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – adiunkta,w dyscyplinie: socjologia w specjalności: w specjalności: socjologia stratyfikacji w obszarze kultury

Dyrektor IFiS PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – adiunkta, w dyscyplinie: socjologia w specjalności: socjologia stratyfikacji w obszarze kultury

Treść ogłoszenia

Przewidywany termin zatrudnienia od 1 stycznia 2022 r.

Pytania dotyczące stanowiska proszę kierować do  prof. dr. hab. Henryka Domańskiego na adres: hdomansk@ifispan.edu.pl

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21 listopada 2021 r. do godz. 12:00 w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl z dopiskiem: „Adiunkt – SSR”.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 22-24 listopada 2021 r. (w siedzibie IFiS PAN lub online).

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey