Dyrektor IFiS PAN ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – adiunkta w dziedzinie badań nad Zagładą

Zatrudnienie: od 1 lutego 2020 r.,  umowa o pracę – pełny etat

Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey