Dostojewski i filozofia

       DOSTOJEWSKI I  FILOZOFIA          ДОСТОЕВСКИЙ  И  ФИЛОСОФИЯ

DOSTOYEVSKY AND PHILOSOPHY

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

The Interlocutor. Journal of the Warsaw School of Ideas

Konferencja naukowa online. Онлайн-конференция. Conference online

28 – 29 X 2021       

PROGRAM                            

Czwartek   28 X 2021

10.00 – Otwarcie konferencji /Opening of the conference;  prowadzący: dr hab. Sławomir Mazurek, prof. IFiS  PAN

10.15 – Prof. Michaił Maslin (Uniwersytet Moskiewski/Moscow University): Анджей Валицкий о философии Федора Достоевского

10.50 – Prof. Jan Krasicki (UWr/University of Wroclaw): Достоевский и философия

11.25 – Prof. Ludmiła Saraskina (Government Institute of Art Studies, Moscow): Поэзия и проза Вольтера в романах Достоевского: созвучия и притяжения

12.00 – Prof. Maria Cymborska-Leboda (UMCS/ Maria-Curie Skłodowska University, Lublin):  Философия как палимпсест: Эммануэль Левинас и   Достоевский  

12. 35 -13.30 – dyskusja/discussion

13.30 – 14.30 – przerwa/break

14.30 – 15.00 – Prof. Igor Jewłampijew (Sankt-Peteresburg University): Влияние философских идей Достоевского на «философию жизни» Анри  Бергсона

15.00 – Prof. Ondrej Marchevsky (University of Presov):  Dostoyevsky, Kant, Golosovker – crime triangle

15.35 – Prof. Mikhail Khorkov (Institute of Philosophy Russian Academy of Sciences) От чтения Достоевского – к исследованию Коперника: Ганс  Блюменберг  читает  повесть Достоевского «Кроткая»

16.10 – Mgr Tomasz Herbich (UW/Warsaw University): Dostoyevsky and Origins of Totalitarianism

16.45 – Prof. Holger Kusse (University of Dresden): Софи и Фёдор. Достоевский и Белая роза 

17.20 – Prof. Lina Steiner(University of Bonn): Dostoevsky’s Quest for a Redemptive Imagination

17.55 – Prof. Inga Matwiejewa (Instiute of Performing Arts, St. Petersburg, ISI): Женский вопрос в творчестве Ф.М. Достоевского: социология и метафизика”

18.30 – Prof. Tatjana Kasatkina (Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences): Христианская идея в нехристианском сознании в произведениях Достоевского

19.00 – 20.00 – dyskusja/discussion

Piątek  29 X 2021

Sesja: prowadzący/moderator: prof. Janusz Dobieszewski

10.00 – Prof. Krzysztof Biliński (UWr/University of Wroclaw): Między Wschodem i Zachodem. Starcie racji religijnych w “Idiocie” Fiodora Dostojewskiego

10.35 –  Dr Katarzyna Turonek-Ostrowska (UZ/University of Zielona Góra): Literatura rosyjska w pismach Lou Andreas-Salomé

11.10 – Dr Jakub Benedyczak (Nowa Europa Wschodnia): Miłosz, Bóg, Dostojewski

11.45 – Dr hab. Leszek Augustyn, prof. IF UJ/ Jagiellonian University): Mefistofeles odwrócony. Komentarz do Koszmaru Iwana Karamazowa

12.20 – Dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ/University of Zielona Góra): W obronie filozofii Iwana Karamazowa

12.20 –13.00 – dyskusja/discussion

13.00 –14.00 – przerwa/break

Sesja: prowadząca/moderator: dr Katarzyna Kremplewska

14.00 – Mgr Aleksander Temkin (IBL PAN/Institute of Literary Studies, Polish Academy of Sciences): Aktualność diagnoz proponowanych przez Dostojewskiego. Przypadek Karstena Nordala Haukena  

14.35 – Mgr Paulina Frankiewicz (UŁ/University of Lodz): Fiodor Dostojewski – wielki paradoksalista

15.10 – Dr hab. Dorota Jewdokimow, prof. UAM/Adam Mickiewicz University, Poznań: Wolność – odpowiedzialność – sumienie w antropologii Fiodora M. Dostojewskiego

15.45 – Dr Anna Gębalska-Bereketes (UKSW/ Cardinal Stefan Wyszyński University): Prawda sumienia – fundamentem duchowej równowagi i  podstawą  refleksji personalistycznej w filozofii antropologicznej Fiodora M. Dostojewskiego

16.20 – Dr Lucyna Majewska (UZ/University of Zielona Góra): Czy osoby takie jak Książę Myszkin z powieści Dostojewskiego „Idiota” mają rację bytu we współczesnym świecie?

16.55 – Dr hab. Grzegorz Pyszczek, prof.  APS/ Academy of Special Education, Warszawa: Książę Myszkin w perspektywie koncepcji nadnormalności Floriana  Znanieckiego

17.30–18.30 – dyskusja/discussion

18.30 – zamknięcie konferencji/ closing of the conference

Konferencja organizowana jest w trybie online, obrady toczyć się będą w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Po link do wydarzenia prosimy napisać na mail: publicrelations@ifispan.edu.pl

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey