Definiowanie nowych kierunków w socjologii problemów społecznych: podejścia, metodologie, konteksty społeczne 5-6.10

Międzynarodowa Konferencja

organizowana przez Polską Akademię Nauk i Instytut Filozofii i Socjologii  PAN

05-06 października 2017 r., Pałac Staszica

Mapping new directions in sociology of social problems: approaches, methodologies and social contexts (Definiowanie nowych kierunków w socjologii problemów społecznych: podejścia, metodologie, konteksty społeczne)

Program: Konferencja_05_06_10_2017

 

 

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey