Debata inaugurująca obchody 25-lecia Szkoły Nauk Społecznych Featured

Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Szkoła Nauka Społecznych IFiS PAN

zapraszają na debatę

THE ROLE OF UNIVERSITIES AND ACADEMIC VALUES
IN THE XXI CENTURY SOCIETY

Debata inauguruje obchody 25-lecia Szkoły Nauk Społecznych.

Debatę (w języku angielskim) rozpoczną:

  1. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk
  2. Łukasz Szumowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  3. Michael Ignatieff – President and Rector of Central European University
  4. Andrzej K. Koźmiński – Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego
  5. Andrzej Rychard – Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Moderatorem będzie Michał Federowicz – Dyrektor Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN

Debata odbędzie się w czwartek, 5 października 2017 roku w Warszawie, ul. Nowy Świat 72  (Pałac Staszica), w Sali Okrągłego Stołu (I piętro).

Początek debaty o godz. 16:00, zakończenie ok. 18:00.

 

Szkoła Nauk Społecznych (Graduate School for Social Research) została utworzona w 1992 roku z misją promowania kształcenia na poziomie doktorskim zgodnie z najwyższymi światowymi standardami, a także łączenia różnych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych. Program studiów – prowadzonych w języku angielskim – kształtowany jest we współpracy z uczonymi z wielu ośrodków naukowych w kraju i na świecie.
Szkoła wykształciła ponad trzystu doktorów, z których więcej niż jedna czwarta to studenci zagraniczni.

plakat

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey