Dariusz Brzeziński

W dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w 154, odbędzie się kolokwium habilitacyjne dra Dariusza Brzezińskiego

Osiągnięcie naukowe będące podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie nauki socjologiczne:
Socjologia Zygmunta Baumana w kontekście orientacji teoretycznych oraz przemian społecznych i kulturowych XX i XXI wieku

Dokumenty dot. habilitacji dostępne na: https://ifis_pan.ssdip.bip.gov.pl/habilitacje/dariusz-brzezinski.html

Print Friendly, PDF & Email
classic-editor-remember:
block-editor

IFiS PAN

Log In

Create an account
Europejski Sondaż Społeczny | European Social SurveyEuropejski Sondaż Społeczny | European Social Survey